Hur mycket betalar man för äldreboende?

Innehållsförteckning

Hur mycket betalar man för äldreboende?

Hur mycket betalar man för äldreboende?

Maxtaxa. Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 2139 kr per månad (2021) och är densamma i hela landet.

Vad betalar kommunen för äldreboende?

Omvårdnadsavgift. Avgiften för vård och omsorg vid äldreboendet beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 2 139 kronor per månad. Omvårdnadsavgiften för medboende följer den medboendes biståndsbeslut.

Vad kostar äldreboende i Uppsala?

Omvårdnadsavgiften är maximalt 2 139 kronor per månad. Avgiften för mat är högst 3 450 kronor och lägst 2 470 kronor per månad. Minimibeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel livsmedel, kläder, och sjukvård.

Vad kostar det att bo på äldreboende i Stockholm?

Maxavgift för vård och omsorg dygnet runt i ett vård- och omsorgsboende är 2 139 kronor per månad. Din avgift beräknas på din inkomst.

Relaterade inlägg: