Vad betalar man för sjukresor?

Innehållsförteckning

Vad betalar man för sjukresor?

Vad betalar man för sjukresor?

Gör du en sjukresa med din egen bil får du 17 kronor per mil i ersättning. Egenavgiften för en resa med egen bil är upp till 50 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Vad räknas som Sjukresa?

Vad är en sjukresa? En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tand vård räknas som sjukresa. Grundregeln är att du ska använda det billigaste sättet att resa beroende på vad din hälsa tillåter. En del av resan betalar du själv, se snabbguide.

Vad kostar en sjukresa i Göteborg?

Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är egenavgiften på 125 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Västtrafik Kund- och resetjänst, telefon 020-91 90 90. Om en beställd sjukresa inte avbokas eller inte har avbokats i tid och en kostnad för resan har uppstått måste du betala 200 kronor.

Vad kostar sjukresor Skåne?

Sjukresa med serviceresefordon Oavsett hur du reser betalar du alltid en egenavgift. Du betalar utifrån hur långt du ska resa. Men som mest betalar du 136 kronor per enkel resa.

Kan man ta Sjukresa på faktura?

Faktura eller e-faktura Alla patienter som reser med sjukresekort får i efterhand en faktura med egenavgifterna för dennes sjukresor. Fakturan skickas hem till patientens folkbokföringsadress. Patienten kan välja att istället betala med e-faktura och kan då få fakturan till sin internetbank.

Finns det högkostnadsskydd för sjukresor?

Som skydd mot höga kostnader för sjukresor finns ett regionalt högkostnadsskydd. Det innebär att en patient maximalt ska betala 2 000 kronor i egenavgifter under en 12-månadersperiod. Det är egenavgifter för sjukresor som ligger till grund för högkostnadsskyddet.

Vilka får sjukresor?

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning. Du måste alltid betala en del av resan själv, den så kallade egenavgiften.

Vem beviljar sjukresor?

Det är du som behandlande vårdgivare som utifrån en medicinsk bedömning beviljar tillstånd för sjukresor till dina patienter. Regelverket är ett stöd för dig som beslutar om dessa tillstånd. För hjälp och stöd vid tillståndsgivning av sjukresor kan du använda dig av Sjukresehandboken.

Vad kostar sjukresa med taxi?

En sjukresa med taxi kostar upp till 140 kronor per enkelresa. En kort resa kan kosta mindre. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand. Har du rest med en privat taxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg.

När ska du anmäla sjukskrivning?

  • Anmäl sjukskrivning (Försäkringskassan) Läkarintyg efter sju dagar. Om sjukskrivningen varar längre än sju kalenderdagar ska den anställda lämna ett läkarintyg till dig. Det är en förutsättning för att du som arbetsgivare ska kunna bedöma arbetstagarens rätt till sjuklön.

Kan du ansöka om sjukreseersättning och frikort?

  • Ansökan om ersättning. Du ansöker om sjukreseersättning och frikort på särskild blankett som du kan få hos din vårdgivare eller på www.1177.se. Skicka in din ansökan tillsammans med besökskvitton eller underlag som visar att du besökt vården.

Hur ska du anmäla sjukskrivning hos Försäkringskassan?

  • Anmäl sjukskrivning hos Försäkringskassan. Läkarintyg efter sju dagar. Om sjukskrivningen varar längre än sju kalenderdagar ska den anställda lämna ett läkarintyg till dig. Det är en förutsättning för att du som arbetsgivare ska kunna bedöma arbetstagarens rätt till sjuklön.

Relaterade inlägg: