Vad menas med 1 rok?

Innehållsförteckning

Vad menas med 1 rok?

Vad menas med 1 rok?

Jag är ny här och ska söka studentbostad när jag blir antagen. På studentlägenheterna står det blandat "kök", "pentry" och "kokvrå". På en lägenhet som skulle ha kök så stod det pentry på lägenhetskartan. På en som kallades kokvrå fanns det en riktig spis på bilden.

Vad betyder 1 rum och kök?

Rum = Med rum avses ett utrymme som har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt dagsljus. Som rum räknas inte kök, kokvrå eller hygienutrymme. Som rum räknas inte heller matrum i anslutning till kokvrå om matrummet tillsammans med kokvrån angivits som kök.

Vad är ett pentry?

Det gäller frågan om vad som kan kallas kök, kokvrå och kokskåp. ... Ett kök är ett 'rum avsett för matlagning och annat hushållsarbete'. En kokvrå, som har synonymen pentry, är ett 'rum med samma funktion som kök men av mindre storlek och med mindre omfattande inredning'.

Finns det ugn i pentry?

Fasta inventarier i kök/pentry I de bostäder som har pentry ingår ett mindre kylskåp med frysfack och en spis med ugn. I de bostäder som har kök ingår en kyl/frys och en spis med ugn. Gemensamhetsköken har kylar/frysar och spisar med ugn.

Vad menas med kokvrå?

Kokskåp är den enklaste typen av "kök", med endast kylskåp, kokplattor och köksvask. Trinettkök är en variant av kokskåp, med en liten ugn. En kokvrå är en något större, avgränsad yta för matlagning och där finns oftast ugn och fläkt.

Vad är rok lägenhet?

Planlösning 2 rum och kök.

Hur förkortas rum och kök?

Hur förkortas följande uttryck: nedre botten, över gården, klädkammare och rum och kök? ... rum och kök: r.o.k.

Hur räknas rum och kök?

Med ett rum avses ett utrymme som har en golvyta på minst sju kvadratmeter och som har direkt dagsljus. Som rum räknas inte kök, kokvrå eller hygienutrymme. Som rum räknas inte heller matrum i anslutning till kokvrå om matrummet tillsammans med kokvrån anges som kök.

Vad klassas som kök?

Kök - Ett utrymme som är avsett för matlagning och har en golvyta på minst sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat) och har direkt eller indirekt dagsljus. Som kök räknas även kokvrå med matrum om utrymmena tillsammans har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt eller indirekt dagsljus.

Finns det ugn i kokvrå?

En kokvrå är en något större, avgränsad yta för matlagning och där finns oftast ugn och fläkt.

Relaterade inlägg: