Vad betyder 1 krm?

Innehållsförteckning

Vad betyder 1 krm?

Vad betyder 1 krm?

krm, förkortning för kryddmått; som volymmått brukar krm avse volymen 1 ml.

Vad är en msk?

En matsked (förkortat msk) är ett volymmått som används i matlagning. Måttet härrör sig från besticket sked, men definieras olika i olika länder: 1 metrisk matsked = 15 ml (i Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige, USA)

Hur många ml är 1 dl?

Tabell för omvandling av volym och vikt
EnhetFörkortningSamband
1 literl= 10 dl = 1 ml
1 deciliterdl= ml = 6,6 msk = 20 tsk
1 centilitercl= 10 ml = 10 krm = 2 tsk = 10 krm
1 milliliterml= 1 krm

Relaterade inlägg: