Vilka egenskaper har de olika gaser som finns i luften?

Innehållsförteckning

Vilka egenskaper har de olika gaser som finns i luften?

Vilka egenskaper har de olika gaser som finns i luften?

Luft är en osynlig blandning av gaser främst kväve och syre. Den innehåller också små mängder av andra gaser, framför allt ädelgaser och koldioxid. Gaser är osynliga därför att de inte absorberar något av det synliga ljuset som passerar. Gaser finns alltså runt omkring oss fast vi kanske inte alltid tänker på det.

Vilka uppgifter har en tryckvakt?

Tryckövervakare/tryckvakt larmar vid för lågt eller för högt tryck på inkommande gas. Den ska vara märkt med vilka rum den betjänar och det ska finnas en tydlig beskrivning hur inkommande gas stängs av och reservgas kopplas in.

Hur beskriver man luft?

Luft är den gasblandning som finns överallt omkring oss i jordens atmosfär, och som vi behöver för att kunna andas. Luften består till största delen av kväve, cirka 78 procent, och syre, cirka 21 procent. I luften finns även mycket små mängder av andra gaser såsom argon, koldioxid och neon.

Hur många promille koldioxid finns det i luften?

Mer än vi kan göra oss av med. Innan människan började använda fossila bränslen som olja, kol och naturgas var halten koldioxid i atmosfären runt 0,28 promille (eller 280 miljondelar, ppm).

Finns i luften?

Vad består luften av? Torr luft består av ungefär 78 procent kväve, 21 procent syre och 1 procent argon. I luften finns också vattenånga, som utgör mellan 0,1 procent och 4 procent av troposfären. Varmare luft brukar innehålla mer vattenånga än kallare luft.

Relaterade inlägg: