Kan man åka till Tyskland med ID-kort?

Innehållsförteckning

Kan man åka till Tyskland med ID-kort?

Kan man åka till Tyskland med ID-kort?

Gränskontroller inom Schengen Polisen rekommenderar alla som ska resa inom EU att ta med pass eller nationellt id-kort. Inom Norden brukar det oftast räcka med körkort utfärdat i ett nordiskt land för nordiska medborgare, men det är resenärens ansvar att styrka sitt medborgarskap.

Vart kan man resa med ID-kort?

Pass och nationellt id-kort När du som är svensk medborgare reser inom EU eller till Schengenländerna Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein ska du alltid ha med dig passet eller det nationella id-kortet som polisen utfärdar. Det är viktigt för att du ska kunna legitimera dig och visa i vilket land du är medborgare.

Hur länge måste passet vara giltigt EU?

För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. Kontrollera att ditt pass är giltigt inför resan. Beställ nytt pass i god tid. Observera att ett pass, för att vara giltigt, inte får ha några skador.

Vad gäller som nationellt ID-kort?

Av kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid på fem år och är utfärdat på svenska och engelska. Med det nationella id-kortet kan du sedan resa inom hela EU. Id-kortet kan du även använda som identitetshandling i Sverige.

När slutar körkortet gälla som ID-handling?

Id-kort som i dag utfärdas av banker och företag, med så kallad SIS-standard, samt körkort kommer inte att gälla som statlig id-handling från 2023.

Får man resa genom Tyskland?

Vid transitresor genom Tyskland landvägen måste negativt test eller bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande uppvisas. Kravet gäller för samtliga personer från 6 års ålder. Testet kan i regel vara ett PCR- eller antigentest, högst 48 timmar gammalt vid inresan.

Kan man få ID kort på banken?

När du vill beställa ett ID-kort/BankID ska du besöka ditt bankkontor (lokala avvikelser kan förekomma, kontakta bankkontoret för mer information). Vid beställningstillfället ska minst en vårdnadshavare vara med och fullmakt ska finnas från övriga vårdnadshavare.

Vad kostar ett ID kort?

Foto tas på passexpeditionen Pass kostar 400 kronor, nationellt id-kort kostar 400 kronor.

Måste passet vara giltigt 6 månader efter hemresa?

Många länder kräver även att ditt pass ska vara giltigt en viss tid efter du lämnat landet, sex månader är inte ovanligt. Kontrollera även att ditt pass är i gott skick. Du kan nekas inresa i ett annat land om ditt pass är skadad. Inom Schengenområdet behöver du alltid pass eller ett nationellt id-kort.

Måste passet vara giltigt 6 månader efter hemresa USA?

Sverige har en överenskommelse med USA som säger att det räcker att det svenska passet är giltigt så länge resan varar.

Relaterade inlägg: