Hur mycket får man betalt för solel?

Innehållsförteckning

Hur mycket får man betalt för solel?

Hur mycket får man betalt för solel?

Priset man får betalt för att sälja solel som privatperson är ca 1.2 kronor per såld kWh, vilket är något lägre än den rörliga elkostnaden för villor som är på ca 1.45 kronor per kWh. Ersättningen för att sälja solel varierar mellan olika elhandelsbolag, och är även beroende av flertalet faktorer.

Hur säljer man överskottsel?

Så här säljer du din överskottsel

 • Anslut din el. För att du som privatperson ska kunna ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. ...
 • Kolla att du uppfyller kraven. ...
 • Bli elhandelskund hos Vattenfall. ...
 • Börja sälja din el. ...
 • Ansök om skattereduktion.

Vilka solpaneler använder Vattenfall?

När det gäller utanpåliggande solceller, som läggs ovanpå befintligt tak, har de svarta monokristallina solcellspanelerna helt tagit över. Anledningen är att de har både har högre effekt och estetik jämfört med de blå polykristallina. De svarta panelerna smälter in fint i taket.

Vilket elbolag betalar bäst för överskottsel?

Det elbolag som ger bäst pris för solel just nu är Greenely, där du får spotpris +10 öre för din överskottsel.

Vem köper min överskottsel?

Fortum. Fortum köper överskottsel och följer Nord Pools spotpris i ditt elområde. För att sälja el till Fortum krävs att din produktionsanläggning är driftsatt av ditt nätbolag.

Vad betalade ni för solceller?

Priset på solceller beror på anläggningens effekt. Kostnaden för en medelstor solcellsanläggning med effekten på 9 kW är ca 145 000 kr inkl. moms och installation, vilket motsvarar ca 3 000 kr per kvadratmeter. Priset på solpanelerna sjunker med 15 % om man nyttjar solcellsbidraget.

Hur funkar det att sälja solel?

här funkar det att sälja solel Elen som solcellerna producerar måste användas direkt. När solcellerna producerar mer el än vad du i stunden förbrukar blir det därför ett överskott. Detta överskott på el kan du sälja vidare. Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag.

Vilka solpaneler ska man välja?

Vilka solpaneler ska man välja?

 • Välj certifierade paneler. Certifieringarna som framförallt är av intresse heter IEC 61215 och IEC 61730.
 • Jämför pris per watt. För att jämföra paneler är det viktigt att väga in hur mycket el man kommer att få ut från solpanelen. ...
 • Jämför garantier.

Vilka Energiomvandlingar sker i ett solkraftverk?

Solenergins energiomvandling

 • Strålningsenergi.
 • Rörelseenergi.
 • Elenergi.

Vilket elbolag betalar bäst för Solelen?

Ersättningen för såld solel ändras hela tiden så det är svårt att hålla listan uppdaterad. De elbolag som vi känner till betalar bäst idag är: ​Göteborg energi betalar 15 öre + spotpris uppdaterad 2021-09-15. Telge energi betalar ca 15 öre+ spotpris hos telge kan du få något högre ersättning om du låser på flera år.

Relaterade inlägg: