Vad ger Ombesiktning?

Innehållsförteckning

Vad ger Ombesiktning?

Vad ger Ombesiktning?

Vid efterkontroll begränsas kontrollen främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker besiktningsteknikern nya allvarliga fel eller följdfel från reparationen underkänns fordonet på nytt. Enklare fel som upptäcks meddelas muntligt.

Vad menas med begränsad inspektion?

17 § Vid kontroll av fordon som sker i samband med annan trafik- övervakning och utan att flygande inspektion är planerad får inspektionen begränsas ytterligare och omfatta endast del av ett system.

Vad betyder släcka 2or?

Låt Bilbolaget utföra efterkontrollen och intyga åtgärden, det vill säga ”släcka 2:or”. Det betyder att du inte behöver åka tillbaka till besiktningsföretaget vilket gör att du sparar tid. Arbetskostnad och material tillkommer.

Vad kan man få körförbud på?

Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). ... Ett fordon kan också få körförbud om det vid en poliskontroll eller vid en kontrollbesiktning är i så dåligt skick att det är en fara för trafiksäkerheten (så kallat meddelat körförbud).

Vad kostar besiktning på Opus?

Pris kontrollbesiktning och efterkontroll
Fordon och totalviktKontrollbesiktningEfterkontroll
Personbil (max totalvikt 3500 kg)Pris från 699 krPris från 300 kr
Lätt lastbil (max totalvikt 3500 kg)Pris från 699 krPris från 419 kr
MC- och mopedbesiktning
MotorcykelPris från 549 krPris från 279 kr

Vad är en flygande besiktning?

Det är bara bilinspektörer och poliser med specialkompetens som får utföra en flygande inspektion. Bilinspektörer är civilanställda inom polisen och kontrollerar yrkestrafik. En flygande inspektion är när en bilinspektör eller en polis stannar dig när du är ute och kör för att kontrollera ditt fordon.

Vad är en Bilinspektör?

En bilinspektör är civilanställd inom polisen och arbetar med att kontrollera yrkestrafiken och undersöker saker som kör- och vilotider, last, övervikt och olaga cabotage.

Relaterade inlägg: