Vad betalar Facebook för elen?

Innehållsförteckning

Vad betalar Facebook för elen?

Vad betalar Facebook för elen?

Fram till 2016 betalade Facebook 29 öre/KWh i elskatt, men efter sänkningen för datacenter ligger skatten nu på 0,5 öre per kilowatt. För Facebook innebär detta en årlig besparing i hundramiljonersklassen. Vi som bara sitter hemma och uppdaterar och likar på Facebook betalar cirka 41 öre/KWh i elskatt inklusive moms.

Hur mycket ström drar en serverhall?

För att sätta siffrorna i ett jämförelse med något så har en aktör ansökt om att ta ut 461 megawatt, vilket motsvarar ungefär ett halvt kärnkraftverk. En aktör vill bygga en serverhall som drar 500 megawatt, det är nästan dubbelt så mycket el som hela Uppsala förbrukar.

Hur mycket betalar Facebook?

Nya siffror avslöjar hur Facebooks svenska verksamhet presterar. För helåret 2019 landade omsättningen på 1,7 miljarder kronor. Samtidigt betalar bolaget 14 miljoner kronor i skatt, enligt årsredovisningen.

Hur mycket el drar ett datacenter?

Enligt artikeln har elförbrukningen i världens datacenter ökat från 194 TWh år 20 TWh år 2018. En måttlig ökning på sex procent, medan beräkningskraften under tiden ska ha sexdubblats, och ip-trafiken tiodubblats.

Hur mycket ström drar Facebook?

Enligt Facebooks egna uppgifter förbrukade hallarna 187000 megawattimmar under 2015, lika mycket som 7 500 eluppvärmda villor. Den här typen av gigantiska datorhallar ökar i antal runt om i världen med it-jättar som Google, Microsoft och Amazon i spetsen.

Hur mycket el drar Amazon?

I svenska myndighetsdokument framkommer att Amazons hallar kan dra upp till 140 megawatt elektricitet var för sig. Det är ungefär tre gånger den maximala förbrukningen av en medelstor stad, för varje hall.

Hur mycket skatt betalar Facebook i Sverige?

De beräknas svälja två tredjedelar av Sveriges digitala annonsmarknad. Men Facebook och Google betalar tillsammans bara 37,3 miljoner kronor i skatt.

Hur många jobbar på Facebook?

Facebook hade 36 anställda i Sverige förra året och deras genomsnittliga lön låg på 103 254 kronor. Det var faktiskt mindre än 2017 då snittlönen var 109 386 kronor. Sverigechefen för Facebook, Sam Rihani, tjänade knappt 2,9 miljoner kronor (2017).

Hur mycket el förbrukar Facebook?

Enligt Facebooks egna uppgifter förbrukade hallarna 187000 megawattimmar under 2015, lika mycket som 7 500 eluppvärmda villor. Den här typen av gigantiska datorhallar ökar i antal runt om i världen med it-jättar som Google, Microsoft och Amazon i spetsen.

Hur många jobbar på Facebook i Luleå?

Enligt rapporten har Facebook i Luleå skapat 1.461 jobb och genererat löneinkomster på 4,8 miljarder kronor. För varje krona som Facebook spenderat i Luleå har den svenska ekonomin ökat med nästan det dubbla, 1,93 kronor.

Relaterade inlägg: