Vad betyder 500 tkr?

Innehållsförteckning

Vad betyder 500 tkr?

Vad betyder 500 tkr?

Ibland när man har väldigt stora tal så kan det vara bra att förkorta talen så att det redovisas i tusentals kr, ”tkr” eller i miljontals kronor, ”mnkr”. T. ... Då talen är lika med eller över 1000 så blir det 1 tkr.

Vad är Tkr förkortning för?

Svar: Vi rekommenderar tkr. Beteckningen kkr är mindre lämplig, eftersom vi inte brukar tala om kilokronor utan just tusen kronor. Då faller sig tkr som en betydligt naturligare förkortning.

Vad betyder 10 KSEK?

1 000 kronor är tydligare än 1 kSEK. 10 miljoner är tydligare än 10 mn.

Vad betyder 200 tkr?

Förkortningarna "tkr", "kkr", "Mkr", "mnkr" och "mdkr" dyker också upp, och står då för "tusen", "miljoner" respektive "miljarder kronor".

Vad betyder 2000 kSEK?

För hela tusentals respektive miljontals kronor är förkortningarna ”kSEK” och ”MSEK” (för prefixen kilo- respektive mega-) relativt vanligt förekommande i årsredovisningar och liknande dokument, medan ”GSEK” (för giga-) är mycket ovanligt, framför allt på grund av att belopp på flera miljarder kronor sällan förekommer ...

Vad är en omsättning?

Ett företags omsättning avser sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period.

Hur förkortar man 1000 kr?

Fråga: Jag har sett att vissa har börjat skriva "kkr" som förkortning för "tusen kronor", är det riktigt korrekt? Svar:Ja, så kan man skriva i ekonomisk facktext. Men i normal sakprosa bör man hellre välja förkortningen "tkr".

Relaterade inlägg: