Måste man följa rekommenderad hastighet?

Innehållsförteckning

Måste man följa rekommenderad hastighet?

Måste man följa rekommenderad hastighet?

I vissa trafiksituationer är det inte lämpligt att köra i samma fart som hastighetsbegränsningen visar, till exempel vid vägarbete. Då kan det sättas upp skyltar som rekommenderar en lägre hastighet och ofta finns det farthinder på dessa väger. En rekommenderad hastighet bör du följa, men du måste inte.

Kan man få böter vid rekommenderad hastighet?

Skylten till vänster är en anvisningsskylt med rekommenderad hastighet. Skylten till höger är en hastighetsskylt - med lagstadgad hastighet. 2 800 kronor i böter för att ha kört tre km/h under gällande hastighet. ... En blå-vit anvisningsskylt som alltså rekommenderar en lägre hastighet.

Vad är rekommenderad lägre hastighet?

Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.

Får man köra fortare än rekommenderad hastighet?

Färd fortare än 30 km/tim efter den fyrkantiga blåvita 30-skylten är i princip tillåten så länge man håller sig under hastigheten på närmast föregående runda rödgula hastighetsskylt. Faktabanken.nu rekommenderar dock ingen att köra fortare än den hastighet som anges på trafikmärket om rekommenderad lägre hastighet.

Varför rekommenderad hastighet?

Vägmärke med rekommenderad högsta hastighet Vägmärke med hastighetsangivelse utan röd ring visar den rekommenderade högsta hastigheten. Märket anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket.

Vad är rätt när man passerar ett vägarbetsområde?

Du passerar ett vägarbetsområde. Vad är rätt? Du ska göra en omkörning.

Vad innebär rekommenderad hastighet?

Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.

Hur mycket för fort får man köra på 70 väg?

I tätbebyggt område och på 30-vägar
HastighetBötesbeloppIndraget körkort
41–50 km/h200 euro1 månad
51–60 km/h280 euro2 månader
61–70 km/h480 euro3 månader
70– km/h680 euro3 månader

Vad gäller vid Blå 30 skylt?

En lågfartsväg brukar vara försedd med någon form av farthinder eller fartgupp. En lågfartsväg skyltas med en blå skylt som anger 30 kilometer i timmen som syns på bilden.

Vad säger lagen om hastighet?

Hastigheten får aldrig vara högre än att du som är förare kan behålla kontrollen över fordonet och stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som du kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Relaterade inlägg: