Vad är högst högskolepoäng?

Innehållsförteckning

Vad är högst högskolepoäng?

Vad är högst högskolepoäng?

När du söker utbildning på grundnivå räknas högst 165 högskolepoäng (HPGR). Vid ansökan till utbildning på avancerad nivå räknas högst 285 högskolepoäng (HPAV). Om du har mer än maxpoängen deltar du ändå i gruppen men du får inte räkna mer än 165 respektive 285 högskolepoäng.

Vad är 330 högskolepoäng?

På högskolan så kallas det för högskolepoäng (hp). Läkarprogrammet omfattar 330 högskolepoäng. 60 hp är ett års studier. och 300 hp motsvarar därför fem års studier.

Hur många veckor är 330 HP?

15 hp motsvaras därför av 10 veckors studier. 30 hp är en termin (20 veckor). 60 hp är ett års studier. 300 hp motsvarar därför fem års studier.

Hur mycket är 270 högskolepoäng?

Yrkesexamina
ExamenLängdHögskolepoäng
Hortonomexamen5 år300 hp
Juristexamen4,5 år270 hp
Jägmästarexamen5 år300 hp
Landskapsarkitektexamen5 år300 hp

Vilken utbildning har högst antagning?

Programmet finns med bland de tre program som kräver högst antagningspoäng i urvalsgrupperna BI, BII och HP.

  • Urvalsgrupp BI (gymnasiebetyg utan komplettering): Läkarprogrammet (22,29) ...
  • Urvalsgrupp BII (gymnasiebetyg med komplettering) Läkarprogrammet (22,19) ...
  • Urvalsgrupp HP (högskoleprov) Psykologprogrammet (1,8)

Vilken utbildning kräver högst betyg?

1) Psykologprogrammet Toppar listan gör inte läkarna eller ingenjörerna, utan psykologprogrammet. För att komma in på den populäraste utbildningen, på Stockholms universitet, krävs högsta betyg i alla ämnen och maximala meritpoäng.

Hur många högskolepoäng är normalt?

Det akademiska läsåret består i Sverige av två terminer om 20 veckor vardera. Således motsvarar ett års heltidsstudier 60 hp. Sommarkurser tillkommer, där heltidsstudier under sommaren är 15 hp. Arbetsinsatsen som krävs varierar mellan lärosäten, institutioner, ämnen och studenter.

Hur mycket högskolepoäng kan man ha?

Ordna dina utbildningar En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng (hp) och en halvfartsutbildning 15 hp. Du kan bli antagen till max 45 hp. Du har alltså möjlighet att läsa mer än heltid under en höst- eller vårtermin - högst 150% studietakt.

Hur många veckor är 60 HP?

Om du studerar på heltid så motsvarar en kurs på 7,5 högskolepoäng 5 veckors studier. 15 hp motsvaras därför av 10 veckors studier. 30 hp är en termin (20 veckor). 60 hp är ett års studier.

Hur många veckor är 30 HP?

En termin är vanligen 20 veckor. Det innebär att du måste läsa 30 högskolepoäng för att få fullt studiemedel hela terminen. På vissa utbildningar är terminen längre än 20 veckor, och då kan vi göra undantag. På komvux behöver du läsa 20 poäng per vecka för att få rätt till studiemedel för heltidsstudier.

Relaterade inlägg: