Hur mycket är 1000 tkr?

Innehållsförteckning

Hur mycket är 1000 tkr?

Hur mycket är 1000 tkr?

4 400 tkr innebär att företaget omsätter 4,4 miljoner kronor per år, tkr = tusen kronor. 1000 tkr är då kr. Omsättning är det sammanlagda värdet av sålda varor och tjänster.

Hur räknar man ut tkr?

ex. så redovisas ”10 000 kr” som ”10 tkr”....Redovisa tal i tusental eller miljontal

  1. Då talen är lika med eller över 1000 så blir det 1 tkr. ...
  2. Då talen är lika med eller över 1000 så blir det 1 tkr.

Vad betyder 300 tkr?

Vi rekommenderar tkr. Beteckningen kkr är mindre lämplig, eftersom vi inte brukar tala om kilokronor utan just tusen kronor. Då faller sig tkr som en betydligt naturligare förkortning. Det är också den förkortning som bäst förstås.

Hur mycket är 1000000 tkr?

Det ser ut som det kan bety tera: 000 000.

Hur läser man omsättning tkr?

En miljard = 000. Sveriges totala skatteintäkter 2007 (enl. Wikipedia): 726 miljarder kr = 7 000. Omvandla det till terakronor, så får vi 0,726 Tkr.

Vad betyder 10 kSEK?

1 000 kronor är tydligare än 1 kSEK. 10 miljoner är tydligare än 10 mn.

Vad betyder 3000 tkr?

Förkortningarna "tkr", "kkr", "Mkr", "mnkr" och "mdkr" dyker också upp, och står då för "tusen", "miljoner" respektive "miljarder kronor".

Relaterade inlägg: