Vad betyder 2 tim avgift 9-18?

Innehållsförteckning

Vad betyder 2 tim avgift 9-18?

Vad betyder 2 tim avgift 9-18?

Under ”P” märket finns en tilläggstavla med texten 2tim, 8-18. Här får du parkera i maximalt 2 timmar under vardagar mellan 8 och 18. Övrig tid råder fri parkering. Skillnaden mellan denna skyltkombinationen och den tidigare är att det här är fritt att parkera enligt ”P” märket under övrig tid.

Vad betyder parkering 9 18?

BILD TILL HÖGER Här får du parkera i högst två timmar och bara vardagar 9-18. Övrig tid råder parkeringsförbud eftersom det är en huvudled. BILD TILL VÄNSTER Här får du parkera i högst två timmar på vardagar 9-18. All övrig tid är det fri parkering.

Vad betyder P 2 tim?

På tilläggstavlan finns texten ”2 tim”. Detta innebär att parkeringsmärket gäller i 2 timmar. ... Under ”P” märket finns två separata tilläggstavlor med endast en typ av information på vardera tavla, Avgift och Boende. Du får parkera här om du löser en parkeringsbiljett.

Vad betyder 1 timme avgift?

Under ”P” märket finns två separata tilläggstavlor med endast en typ av information på vardera tavla, 2 tim och Avgift. Dessa två märkena reglerar när ”P” märket gäller, dvs du får maximalt parkera i 2 timmar och måste då köpa en parkeringsbiljett.

Vad betyder alla Parkeringsskyltar?

Är tavlan blå betyder det att något är tillåtet under angivna tider. Är den röd och gul betyder det att något är förbjudet under dessa tider. Det kan också finnas en tilläggstavla som anger hur länge du får stå på en viss parkering. Du kan till exempel se en tilläggstavla där det står 2 tim.

Relaterade inlägg: