Vad kostar tandvård för asylsökande?

Innehållsförteckning

Vad kostar tandvård för asylsökande?

Vad kostar tandvård för asylsökande?

Vilken tandvård som inte kan anstå för en patient får avgöras i det enskilda fallet av den behandlande tandläkaren. Asylsökande eller papperslösa vuxna (över 18 år) betalar avgift med 50 kronor per besök. Asylsökande eller papperslösa barn under 18 år är avgiftsbefriade.

Vilka har fri tandvård i Sverige?

För att få fri tandvård behöver barn och ungdomar ha med sig ett EU-kort. Barn och ungdomar som kommer från länder utanför EU, EES eller Schweiz har inte rätt till fri tandvård i Sverige. Undantagna är de som kommer från Australien och Québec i Kanada.

Hur mycket täcker Försäkringskassan tandvård?

Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan: Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Hur mycket betalar man hos tandläkaren?

Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Vad kostar tandvård i Danmark?

I Danmark är tandvården kostnadsfri för personer under 18 år och personer under 26 år får en större ersättning för grundläggande undersökningar än äldre personer.

Har asylsökande rätt till tandvård?

Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen (en lag som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids). Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Har flyktingar fri tandvård?

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år får tandvård på samma villkor som andra barn och ungdomar i Sverige, det vill säga utan att behöva betala för den. Vuxna asylsökande får betala för akut tandvård hos tandläkaren eller tandhygienisten. Avgiften är 50 kronor för varje besök.

Hur mycket betalar Försäkringskassan för tandimplantat?

Högkostnadsskydd och tandimplantat Det innebär att Försäkringskassan täcker 50% av de kostnader som enligt referenspris överstiger 3 000 kr. Vid 15 000 kr och uppåt uppgår ersättning till 85% på referenspriset.

Hur kollar man Tandvårdsbidrag?

Du kan ringa Försäkringskassan på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig. Kan jag använda tandvårdsbidraget hos alla tandvårdsgivare?

Vad kostar en vanlig tandundersökning?

Undersökning enstaka tand, 520 kronor. Om du har ett specifikt besvär i munnen som du söker vård för (även om det inte är akut) så betalar du en undersökningskostnad om 520 kronor. Kostnad tillkommer för själva behandlingen som behövs för att åtgärda problemet.

Vad är akut tandvård?

  • Med akut tandvård menas tandvård som inte kan vänta tills du kommer hem igen. All annan tandvård är planerad tandvård. Det är tandläkaren som utifrån din situation avgör om det handlar om akut tandvård. Det beror till exempel om du är på semester, studerar eller arbetar i Sverige.

Hur mycket Tandvård kan du få i din region?

  • Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Vad är avgiften för tandvård?

  • Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri. Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer: Du har en sjukdom och behöver tandvård som en del av behandlingen.

Vad är ett tandvårdsbidrag?

  • Det innebär att du får ett tandvårdsbidrag på 3 kronor per år beroende på hur gammal du är. Ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, som kan du få till förebyggande tandvård om du har en sjukdom som påverkar tänderna. Särskilt tandvårdsbidrag är på 600 kronor per halvår.

Relaterade inlägg: