Vilka skyltar behövs till en solcellsanläggning?

Innehållsförteckning

Vilka skyltar behövs till en solcellsanläggning?

Vilka skyltar behövs till en solcellsanläggning?

Om man har en solcellsanläggning på sitt hus ska man sätta någon skylt vid anslutningspunkten som visar för de som tänker arbeta med elnätet att det finns en solcellsanläggning som kan mata in el till nätet.

Vem får montera solpaneler?

Elinstallationsarbete i samband med installation av solceller får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, eller av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet och som utför elarbetet på sin egen elanläggning.

Vad skall man tänka på vid Solcellsinstallation på tak?

Kontrollera åt vilket väderstreck ditt tak vetter mot. Tak som vetter åt syd lämpar sig bäst för solceller, men även väst- och östvända tak fungerar bra. Du bör även kontrollera taklutningen, då det optimala är att ha en lutning på mellan 15 och 50 grader. Det är också bra om taket är relativt skuggfritt.

Relaterade inlägg: