Kan man ha längre uppsägningstid än 3 månader?

Innehållsförteckning

Kan man ha längre uppsägningstid än 3 månader?

Kan man ha längre uppsägningstid än 3 månader?

Man är anställd den tid som är bestämt och som står i anställningsavtalet. Den anställda och arbetsgivaren kan dock komma överens om att avbryta anställningen i förtid. Det finns vissa undantag från detta, till exempel i vissa avtal där man kan ha en månads uppsägning om anställningen ska pågå längre än tre månader.

Hur lång uppsägningstid har jag Om arbetsgivaren säger upp mig?

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller längre uppsägningstider än om en anställd säger upp sig själv. Om anställningstiden har varat i högst ett år är uppsägningstiden en månad. Om anställningen varat mer än ett år gäller tre månaders uppsägningstid.

Vilka regler gäller vid uppsägning?

Under uppsägningstiden gäller särskilda regler. Bland annat gäller att du har rätt att behålla din lön och andra anställningsförmåner. ... Under uppsägningstiden har du rätt till skälig ledighet med lön för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste ansöka om ledigheten.

Vad innebär 2 månaders uppsägningstid?

Vad menas egentligen med ”månader”? ... Det normala är att man räknar kalendermånader, dvs att om en uppsägning sker den 28 februari så är sista anställningsdag vid två månaders uppsägningstid den 28 april, och om uppsägningen sker den 1 mars så blir sista anställningsdag den 1 maj.

Hur många månaders uppsägningstid?

Vanligtvis är uppsägningstiden 1-3 månader, beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren. Saknar din arbetsplats kollektivavtal har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 1 månads uppsägningstid, om du inte kommit överens om annan uppsägningstid i ditt anställningsavtal.

Hur lång uppsägningstid har Bredband2?

Bindningstiden är 12-24 månader beroende på vilket avtal som tecknats. Därefter fortlöper abonnemanget med en månads uppsägningstid. Du kan se dina avtalsvillkor på Mitt Bredband2.

Vad gäller om arbetsgivaren säger upp mig?

Uppsägningstid. Om du säger upp en anställd så gäller alltid minst en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara längre, beroende på hur länge personen varit anställd i ditt företag eller vad som står i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS).

Hur lång uppsägningstid har jag som kommunanställd?

Inom Kommunals avtalsområden varierar uppsägningstiden mellan en, två eller tre månader. Generellt sett är uppsägningstiden inom kommuner och landsting tre månader, men vissa grupper har en månads uppsägningstid. Det som avgör längden på uppsägningstiden är: var du arbetar.

Kan min arbetsgivare säga upp mig?

Anställningen kan sägas upp av både dig själv och av arbetsgivaren, men arbetsgivaren måste ha saklig grund , det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp dig.

Hur gör man för att säga upp någon?

Innan du kan säga upp någon av personliga skäl, måste du förvarna den anställda minst två veckor före uppsägningen. Även hens fackliga organisation ska underrättas inom samma tid och få samma information som den anställda. Därefter har de möjlighet att begära överläggningar inom en vecka.

Relaterade inlägg: