Vad menas med P skylten?

Innehållsförteckning

Vad menas med P skylten?

Vad menas med P skylten?

Märket anger att parkering är tillåten. Under vardagar, utom dagar före sön- och helgdagar, gäller tillåtelsen för parkering under högst 24 timmar i följd.

Relaterade inlägg: