Vad betyder olika tecken i sms?

Innehållsförteckning

Vad betyder olika tecken i sms?

Vad betyder olika tecken i sms?

SMS är ett mobilt textmeddelande där varje meddelande kan bestå av högst 160 tecken. Även mellanslag och radbrytning räknas som ett tecken.

Vad betyder i ett sms?

SMS, Short Message Service, är korta textbaserade meddelanden som sänds mellan mobiltelefoner.

Vad är sms språk?

Det skrivsätt med förkortningar, ofta med siffror som står för ord, som används i SMS, chatt, e-post och i diskussionsforum m.m. Kategorin nät- och SMS-språk har en underavdelning med förkortningar på svenska.

Vad är Mobilspråk?

Korta meddelanden som blivit ett eget språk och snart en akademisk avhandling. ...

Vad betyder två utropstecken i sms?

Den som strösslar med utropstecken kan uppfattas som okontrollerat känslosam. Att avsluta en mening med ett utropstecken kan tyda på att du är bestämd, glad, häpen eller förundrad - allt beroende på textsammanhanget. ...

Vad betyder :(?

Smiley, smajlis, emotikon eller humörsymbol (ibland även uttryckssymbol och smilies) är en grafisk symbol som uttrycker en känsla. ... Exempel på brett kända uttryckssymboler är den glada "smileyn" :) och det ledsna ansiktet :(.

Vad betyder ber?

Ber betyder i stort sett samma sak som bönfaller.

Hur fungerar chatt och sms språk?

Men forskare menar att sms-andet och chattandet utvecklar språket. Språket i e-post, chatt och sms är annorlunda än det vanliga skriftspråket. Ofta använder man förkortningar. ... De säger att ungdomarna utvecklar sitt språk när de sms-ar och chattar.

Vad står PLO för?

Palestinska befrielseorganisationen (arabiska: منظمة التحرير الفلسطينية, Munaẓẓamat al-Taḥrīr al-Filasṭīniyyat), förkortad PLO från dess engelska namn (engelska: Palestine Liberation Organisation), är en paraplyorganisation för palestinska nationalistgrupper, och erkänns som ett slags inofficiell regering för det ...

Relaterade inlägg: