Vad menas med KSEK?

Innehållsförteckning

Vad menas med KSEK?

Vad menas med KSEK?

När du skapade koncernbokslutet angav du den enhet som ska användas i företagstablån; kronor (SEK), tusental kronor (KSEK) eller miljontal kronor (MSEK).

Vad betyder 8 tkr?

Vad betyder 8 tkr? Ibland när man har väldigt stora tal så kan det vara bra att förkorta talen så att det redovisas i tusentals kr, ”tkr” eller i miljontals kronor, ”mnkr”. T. Då talen är lika med eller över 1000 så blir det 1 tkr. ...

Hur många kronor är 5kkr?

Kkr är en förkortning av kilokronor dvs 1 000 kronor.

Vad är 1 KSEK?

1 000 kronor är tydligare än 1 kSEK. 10 miljoner är tydligare än 10 mn. 1,2 procent är tydligare än 1,2 %.

Relaterade inlägg: