Vad betyder 10 30 på olja?

Innehållsförteckning

Vad betyder 10 30 på olja?

Vad betyder 10 30 på olja?

En 10W-30 olja är tänkt att hålla viskositeten upp till 30 grader, medans en 10W-40 är tänkt att hålla viskositeten upp till 40 grader. Eftersom det kan bli över 30 grader varmt på sommaren i sverige är det dumt att riskera ökat slitage på motorn genom att köra en för tunn olja.

Vad är skillnaden mellan 5w30 och 5W 40?

Båda dessa oljor har sina för- och nackdelar. Till exempel skapar 5w40-smörjmedlet en tjockare och starkare oljefilm, tätar håligheter på ett utmärkt sätt och klarar höga belastningar. ... Smörjmedlet 5w30 går lättare att pumpa genom systemet och rengör motorns delar mer effektivt.

Vad betyder SL på en motorolja?

SAE- beteckningen har inget med oljans kvalitet att göra, som många tycks tro, utan talar endast om oljans flytegenskaper. SAE-systemet består av ett antal ”vinterklas- ser”, 0W, 5W, 10W, 15W samt ett antal ”sommar- klasser”, 20, 30, 40, 50, 60. Ju högre siffra inom respektive klass desto tjockare olja.

Vad betyder 10W-40 olja?

På flaskorna brukar det stå siffror och bokstäver som anger vilken viskositet oljan har, alltså hur lättflytande den är. ... Om vi tar som exempel en olja som har SAE 10W-40 skrivet på flaskan så står 10W för kallegenskaperna och 40 för egenskaperna vid högre temperaturer. Ju högre siffran är desto tjockare olja.

Vilken olja är bäst på vintern?

SVAR: En 0W-olja är något tunnare än en med lägsta viskositetsangivelsen 5W men bägge lämpar sig för vinterbruk i Sverige. Oljor som sträcker sig till dessa låga viskositeter är mestadels s.k. helsynteter. De oljor som kallas syntetiska innehåller bättre basoljor vilket ger dem högre prestanda.

Vilken olja viskositet?

Den lägre siffran innan ”W” anger oljans viskositet vid låga temperaturer – ju lägre siffra desto bättre flödesförmåga har oljan. En 0W-olja är pumpbar ner till -35 grader, medan en 15W-olja inte kan tas upp av motorns oljepump under -20 grader, berättar Magnus Blommé.

Vad är oljans viskositet?

Viskositeten hos en olja mäts genom dess flödesmotstånd. ... Detta mått är relaterat till hur en olja flyter när den är kall, såsom vid uppstart av motorn. Det andra talet definierar hur en olja flyter vid motorns normala driftstemperaturer. Ju lägre talet är desto bättre kommer den att flyta.

Vad betyder beteckning på olja?

Det finns två tal som definierar viskositeten hos en olja. Det första talet slutar med bokstaven ”W”, som står för vinter (winter). Detta mått är relaterat till hur en olja flyter när den är kall, såsom vid uppstart av motorn. Det andra talet definierar hur en olja flyter vid motorns normala driftstemperaturer.

Vad har man motorolja till?

En motorolja har flera funktioner. Den främsta är att smörja, det vill säga hålla friktionsytorna i motorn åtskilda. Men en motorolja hjälper även till att kyla motorn, förhindra korrosion samt hålla den ren från sot och annat.

Vilken olja är tunnast?

SVAR: En 0W-olja är något tunnare än en med lägsta viskositetsangivelsen 5W men bägge lämpar sig för vinterbruk i Sverige. Oljor som sträcker sig till dessa låga viskositeter är mestadels så kallade helsynteter. De oljor som kallas syntetiska innehåller bättre basoljor vilket ger dem högre prestanda.

Relaterade inlägg: