Vad betyder 10 ATM på en klocka?

Innehållsförteckning

Vad betyder 10 ATM på en klocka?

Vad betyder 10 ATM på en klocka?

5 ATM/50 meter = Vattentät. Klockan klarar enstaka, korta tillfällen i vatten. 10 ATM/100 meter = Vattentät. Klockan klarar bad och simning.

Hur djupt är 10 bar?

5 ATM eller 50 meter innebär att klockan tål snabba dopp och går att duscha med. 10 ATM eller 100 meter innebär att klockan går att bada eller simma med. 20 ATM eller 200 meter innebär att klockan klarar fridykning och snorkling.

Vad betyder vattentät 5 ATM?

Beständig mot regn och vattenstänk. - 5ATM./50 meters/ 160 fot (vattentät) Lämplig för duscha eller simning, om det inte finns några stora temperaturskillnader. Oanvändbar för dykning och snorkling med tryckluft.

Vad menas med vattentät klocka?

30 m 3 ATM Klockan tål att utsättas för stänk och fukt. 50 m 5 ATM Klockan tål att användas vid dusch. 100 m 10 ATM Klockan tål att användas vid dusch och bad. 200 m 20 ATM Klockan tål professionell dykning.

Vad betyder vattenskydd 3 ATM?

När en klocka är i rörelse vid 30 meters djup kommer trycket att stiga till över 3 ATM – ett tryck på 3 ATM nås lätt bara på ytan av en sjö. Därför ska en klocka med ett vattenskydd3 ATM inte användas vid simning eller dykning.

Hur djupt är 5atm?

Vattenklassningsdefinitioner
VattenklassningDefinition
3 ATMKlarar tryck som motsvarar ett djup på 30 meter
5 ATM, SwimKlarar tryck som motsvarar ett djup på 50 meter
10 ATMKlarar tryck som motsvarar ett djup på 100 meter
Dyk (upp till 11 ATM)Testad mot standarden EN13319 för dykning

Hur många Pascal är en bar?

En pascal skrivs följaktligen 0,001 kPa eller 0,01 hPa istället för 1 Pa, och en bar är 100 000 Pa, vilket är mycket nära en (standard) atmosfär som är 101 325 pascal, eller 1,01325 bar.

Hur många bar är en MPA?

Barer till Megapascal
1 Barer = 0.1 Megapascal10 Barer = 1 Megapascal2500 Barer = 250 Megapascal
8 Barer = 0.8 Megapascal500 Barer = 50 Megapascal500000 Barer = 50000 Megapascal
9 Barer = 0.9 Megapascal1000 Barer = 100 Megapascal1000000 Barer = 100000 Megapascal

Vad betyder vattentät 100 meter?

Lägre än 30 m: Klockan bör ej utsättas för vatten överhuvudtaget. 30 - 50 m: Klockan tål vattenstänk. 100 m: Du kan duscha, bada och simma med klockan. 200 m: Du kan dyka och snorkla med klockan.

Vad betyder 5 bar?

Vattensäker: 50 meter (5 bar) Klassificerad till 5 bar eller 50 meter. Det innebär att klockan klarar av att tåla måttlig kontakt av vatten, men är inte helt vattenavstötande och bör inte användas i swimmingpool eller liknande. Metervärdet (50) är alltså inte ett uttryck för tillåtet dykdjup i vatten.

Relaterade inlägg: