Vad behöver man för att lägga parkett?

Innehållsförteckning

Vad behöver man för att lägga parkett?

Vad behöver man för att lägga parkett?

Parkettgolv kan läggas direkt på existerande plast- eller trägolv, men ytan/underlaget måste vara fast, plant, rent och torrt. Är det små svackor i undergolvet kan dessa fyllas upp med grålumppapp. Om du misstänker fukt i undergolvet eller om golvet ska läggas på en betongplatta krävs en ångspärr.

Vad ska man ha under laminatgolv?

För att slippa oljud och för att få ett skönare golv att gå på ska det nya klickgolvet inte ligga stumt mot underlaget utan först läggs en stegdämpande matta. Detta kallas underlagsfoam och köps oftast tillsammans med golvet. Lägg ut foamen och tejpa den i kanterna.

Är det svårt att lägga parkett?

Hur svårt det är beror på rummet Om du har ett rakt och enkelt rum med ett bra underlag går det snabbt att lägga in det nya golvet själv. ... Då såväl parkett som laminat och vinyl är färdigbehandlade behöver du heller inte olja eller lacka utan du kan ställa in alla möbler så fort golvet är på plats.

Hur kapa parkettgolv?

Markera kapsnittet 8–10mm från föregående brädas kortsida, så får du en rörelsefog när brädan skjutits på plats. När du använder en handsåg, såga ovanifrån. Med elektriska sågar arbetar man underifrån för att undvika att kanterna blir flisade. Använd ett lämpligt sågblad.

Vilket Underlagsfoam?

De bästa underlagsfoamen på marknaden har en RWS på nästan 30% och en IS på mer än 20 dB, så en standard PE-foam och grålumppapp verkar mycket mindre användbara för detta ändamål, eftersom de knappast har någon effekt på ljudreduceringen.

Vilket golvunderlag?

Lägga golv på olika typer av underlag Det allra bästa underlaget för alla typer av golv är ett helt slätt underlag. Detta måste vara fast, bärkraftigt, torrt, dammfritt och fritt från sprickor. Endast då kan det nya golvet hålla länge ovanpå det.

Relaterade inlägg: