Får man arbeta under föräldraledighet?

Innehållsförteckning

Får man arbeta under föräldraledighet?

Får man arbeta under föräldraledighet?

Enligt föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att arbeta deltid. Hur mycket du kan gå ner i tid beror på om du tar ut föräldrapenning eller inte. Om du tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din normala arbetstid med 75, 50, 25 eller 12,5 procent.

Hur betalas föräldralön ut?

Föräldralön eller föräldrapenningtillägg är en förmån som du som föräldraledig kan ha rätt att ta del av. Har du rätt till föräldralön så innebär det att din arbetsgivare fyller ut din föräldrapenning från försäkringskassan med ett tillägg på runt 10 procent av din lön.

Vad kostar det att vara föräldraledig?

När du tar ut föräldraledigt kan inkomsten och din pension påverkas....Räkneexempel för dig som saknar tjänstepension Visa fördjupning.
Föräldraledighet/deltidMed pensionsrätt för barnår kr/månUtan pensionsrätt för barnår kr/mån
Deltid 75% (8 år)-700 kronor-900 kronor
Deltid 90% (8 år)-100 kronor-200 kronor

Får man jobba om man är pappaledig?

Syftet med föräldrapenningen är att du ska kunna ersättning för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att jobba. Det är således inte tänkt att man ska ta ut föräldrapenning och samtidigt jobba. Däremot kan man själv välja att inte ta ut alla föräldrapenningdagar på en gång, utan dela upp dem.

Måste jag ta ut föräldrapenning vid föräldraledighet?

En medarbetare med barn under 18 månader har rätt att vara helt ledig från sitt arbete, utan krav på att ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan. En medarbetare som har adopterat har rätt att vara helt ledig från sitt arbete under ett och ett halvt år räknat från den tidpunkt då hen fick barnet i sin vård.

Hur länge betalas föräldralön ut?

Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Viktigt är att föräldralönen inte alltid betalas ut automatiskt. Den som är föräldraledig kan vara tvungen att själv ansöka om att få ut den. Därför är det viktigt att ta reda på exakt vad som gäller på arbetsplatsen.

När kan man få ersättning från AFA?

Dagsersättning betalas ut när vi fått veta att Försäkringskassan har betalat sjukpenning. Uppgifter om när sjukpenning har betalats ut får vi direkt från Försäkringskassan. Månadsersättning betalas ut den 25:e varje månad.

Hur fungerar föräldralön hos arbetsgivaren?

  • Föräldralön - så fungerar det. Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du i stort sett alltid rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning.

När Har du rätt till föräldraledighet?

  • Föräldrar har rätt till föräldraledighet när de får eller adopterar ett barn. Om din anställda vill ta föräldraledigt måste hen anmäla det till dig som arbetsgivare minst två månader före ledighetens början. Anställda som har sjuka barn har rätt att vara lediga från arbetet med tillfällig föräldrapenning (VAB).

Hur mycket föräldralön kan du få?

  • Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

Relaterade inlägg: