Vad betyder Omsättning 1 tkr?

Innehållsförteckning

Vad betyder Omsättning 1 tkr?

Vad betyder Omsättning 1 tkr?

Ibland när man har väldigt stora tal så kan det vara bra att förkorta talen så att det redovisas i tusentals kr, ”tkr” eller i miljontals kronor, ”mnkr”. T. Då talen är lika med eller över 1000 så blir det 1 tkr. ...

Vad betyder tkr i omsättning?

Ibland när man har väldigt stora tal så kan det vara bra att förkorta talen så att det redovisas i tusentals kr, ”tkr” eller i miljontals kronor, ”mnkr”. T. Då talen är lika med eller över 1000 så blir det 1 tkr. ...

Vad är kkr förkortning för?

Fråga: Jag har sett att vissa har börjat skriva "kkr" som förkortning för "tusen kronor", är det riktigt korrekt? Svar:Ja, så kan man skriva i ekonomisk facktext. Men i normal sakprosa bör man hellre välja förkortningen "tkr".

Hur mycket är 10 000 tkr?

Ibland när man har väldigt stora tal så kan det vara bra att förkorta talen så att det redovisas i tusentals kr, ”tkr” eller i miljontals kronor, ”mnkr”. T. ex. så redovisas ”10 000 kr” som ”10 tkr”.

Relaterade inlägg: