Vad betyder 40 cc?

Innehållsförteckning

Vad betyder 40 cc?

Vad betyder 40 cc?

Det viktiga CC-måttet CC-måttet är en mätning av avståndet mellan de två rörledningar som kopplas in till blandaren. Det mäts i mm. Vanliga mått är cc 40 och 160. Men det finns även lite mer udda mått på marknaden, såsom cc 120, 135, 150 och många, många fler.

Vad menas med C C?

CC står för "Center to Center" och syftar på avståndet från mitten av t. ex. en mutter till mitten av nästa mutter. ... Det är viktigt att kontrollera att CC-måttet överensstämmer med den produkt du vill installera.

Vad är CC mått på duschblandare?

Välja duschblandare Om du ska ha både takdusch och handdusch kan du till exempel behöva en blandare med två utlopp. Byter du en befintlig blandare är det också viktigt att cc-måttet stämmer, dvs. avståndet mellan de två inkommande vattenledningarna.

Vad betyder CC 160?

150 eller 160 CC är avståndet centrum rör på varmt och kallt vatten som kommer ut ur väggen. 160 CC är det vanligaste avståndet i Sverige, 150 CC är standard i övriga Europa. Fråga din rörmokare vilket avstånd du har om du är osäker.

Vad betyder 60cc?

Centrumavstånd, ofta förkortat s, anger avståndet från centrum på en konstruktionsdel till centrum på en annan. Äldre beteckningar såsom c, cc, c/c förekommer också ofta. Exempelvis är avståndet mellan reglar i en vägg vanligen s600 mm eller s450 mm, och avståndet mellan takstolar är vanligen s1200 mm.

Vad är CC160?

Det finns någonting som kallas Excenterkopplingar. Dessa kopplingar är till för att konvertera mellan de två måtten 150 CC och 160 CC – så det finns ingen anledning att ha panik på grund av ett eventuellt felinköp. Excenterkopplingar är speciellt användbara i Sverige eftersom Sverige har den säregna standarden 160 CC.

Vad är CC 160?

150 eller 160 CC är avståndet centrum rör på varmt och kallt vatten som kommer ut ur väggen. 160 CC är det vanligaste avståndet i Sverige, 150 CC är standard i övriga Europa. Fråga din rörmokare vilket avstånd du har om du är osäker.

Vad är CC 600?

Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet är oftast 600 mm i väggar, eller 1200 mm när det gäller takbjälkar.

Relaterade inlägg: