Vilka regler gäller på sjön?

Innehållsförteckning

Vilka regler gäller på sjön?

Vilka regler gäller på sjön?

Sjövettsregler

  • Se till att båten är sjöduglig och att god ordning råder ombord.
  • Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning med ombord. ...
  • Ge dig inte ut på större vatten än båten är lämpad för.
  • Tala alltid om ditt färdmål och studera noga färdvägen. ...
  • Det är din plikt att känna till de regler som gäller på sjön.

Vad gäller vid möte i farvatten som är så trångt att möte inte kan ske utan fara för kollision?

Ett fartyg som närmar sig en krök eller ett område i en trång farled eller ett trångt farvatten, där andra fartyg kan vara skymda av mellanliggande hinder, ska framföras med särskild vaksamhet och försiktighet och ska avge lämplig signal enligt regel 34 e.

Vad betyder tre korta signaler?

För att ange att ens fartyg ändrar sin kurs styrbord eller babord hän eller att propellern arbetar för back ska man ge en, två respektive tre "korta" ljudsignaler (en sekund vardera med en sekunds mellanrum) med mistluren. Motsvarande signal kan ges med blinkningar.

Är det höger eller vänstertrafik på sjön?

sjön gäller högerregeln, precis som på land och det är högertrafik som gäller även här. Motorbåt väjer för segelbåt och alla fritidsbåtar håller sig undan för yrkestrafiken. För vattenskotrar gäller exakt samma regler som för andra båtar.

Får Kustbevakningen ta alkotest?

besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning (vid fara i dröjsmål) ta alkoholutandningsprov och stoppa fartyg för sådan provtagning, samt använda våld för att stoppa fartyget. Det alkoholutandningsprov som får tas vid misstanke om sjöfylleri är ett så kallat bevisprov.

Får Kustbevakningen ta utandningsprov?

Blåser personen positivt i sållningsinstrumentet blir nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument som finns ombord på ett av Kustbevakningens fartyg, fordon eller stationer. Utandningsprovet sker genom att personen får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med några minuters mellanrum.

Vem har företräde på sjön?

När två motorbåtars kurser skär varandra så att det innebär risk för kollision, ska båten som har den andra på sin egen styrbordssida (till höger i ens färdriktning) hålla undan och försöka gå akter om, bakom, den. Motorbåtar ska alltså hålla undan för båtar som kommer från höger och åka akter om dem.

När är fartyg i sikte av varandra?

Fartyg skall anses vara ”i sikte” av varandra endast när det ena kan visuellt siktas från det andra. l. Med ”nedsatt sikt” förstås varje situation då sikten är begränsad på grund av tjocka, mist, snöfall, hårt regn, sandstorm eller av annan liknande orsak.

Vad betyder tre långa signaler?

När ett fartyg av samma bolag kör om varandra så tutar det fartyg som kör förbi med tre långa signaler o det fartyget som blir om kört med dem samma.

Vad är Mistsignal?

Mistsignal är en akustisk signal, som vid osiktigt väder (dis eller tjocka) avges från fartyg eller fyrplats för att varna och vägleda. De tidigaste anordningarna för att alstra mistsignal inbegrep att man slog på något som gav ljud, typ mistklocka (modell liten kyrkklocka) eller gonggong.

Relaterade inlägg: