Vad menas med tr?

Innehållsförteckning

Vad menas med tr?

Vad menas med tr?

t/r, ToR, t.o.r. – förkortning för tur och retur. tr. – förkortning för trappa, se Lista över förkortningar.

Vad betyder förkortningen Who?

Världshälsoorganisationen, som brukar förkortas WHO (från det engelska namnet World Health Organization), bildades 1948 och är ett av Förenta nationernas fackorgan och har sitt huvudkontor i Genève.

Vad betyder s A?

SA är en förkortning av Sturmabteilung, som på svenska betyder stormtrupp eller stormavdelning. SA grundades av Hitler och NSDAP 1920, med Ernst Röhm som var chef för SA. SA-trupperna skulle upprätthålla ordningen på nazistiska möten och skapa oordning på andra partiers möten.

Vad betyder förkortningen mm?

Punkter i en förkortning, visar att ett eller flera ord har blivit avbrutna. Med mera förkortas alltså m.m. med punkter. ... Står bokstäverna mm ihop utan mellanslag eller punkter betyder de som sagt mm millimeter.

Vad betyder förkortningen?

Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym.

Vad står tom för?

Ett exempel på när det annars kan bli lite tokigt är förkortningen för ”till och med”, som ska skrivas t.o.m. eller t o m. Skrivs det som tom är det inte omöjligt att det kan förväxlas med förnamnet Tom eller något som är tomt. Gemener eller versaler? Tänk på vad som ska förkortas.

Vad betyder att så?

Ordet "" uttrycker att en handling görs på ett sätt, som har gjorts tidigare.

Vad betyder ordet så?

är ett av våra enklaste ord, som behärskas av varenda fyraåring. Det är en konjunktion, som betyder ungefär följaktligen. ... Men rent grammatiskt är fortfarande en konjunktion. Förutom, kommer jag på, när är ett adverbial som betyder ungefär 'på det viset'.

Vad är M förkortning för?

Gement m. Symbol för meter, måttenheten för längd i Internationella måttenhetssystemet. Symbol för milli, SI-prefix för faktorn 1/1000.

Vad betyder F och FF?

Om hänvisningen avser fler än en sida i texten, kan förkortningarna ”f.” respektive ”ff.” användas, vilket betyder följande respektive flera följande sidor.

Relaterade inlägg: