Hur skriver man miljoner svenska kronor?

Innehållsförteckning

Hur skriver man miljoner svenska kronor?

Hur skriver man miljoner svenska kronor?

Den formella förkortningen är dock från år 1978 SEK. Man använder även :- eller ,- för ett helt antal kronor och då betyder strecket att det är noll ören. Om man ska skriva flera tusen eller flera miljoner så kan man använda sig av prefixen kilo och mega och då skriva kSEK och MSEK.

Vad menas med omsättning tkr?

Omsättning (tkr) Avses ett företags totala försäljning (såväl kontant som fakturerad) under en viss period, vanligtvis per år.

Hur förkortar man 100 000?

Svar:Ja, så kan man skriva i ekonomisk facktext. Men i normal sakprosa bör man hellre välja förkortningen "tkr".

Hur skriver man 10 miljoner i siffror?

[Textbrytning]Då brukar de flesta välja att blanda bokstäver och siffror. Vi skriver 10 miljoner och 100 miljoner. Eller kanske tio miljoner och hundra miljoner.

Hur skriver man tusental på svenska?

Stora tal ordnas i tresiffriga grupper med fast mellanslag (spatie) mellan varje grupp. Ingen punkt sätts ut för att markera tusental eller därutöver: . Skriv: ett 20-tal, ett 30-tal, men inte 25-tal.

Relaterade inlägg: