Vad menas med 750 guld?

Innehållsförteckning

Vad menas med 750 guld?

Vad menas med 750 guld?

På nyare smycken i 18 karat guld används ibland stämpeln ”750” istället, vilket betyder samma sak, d.v.s. att smycket innehåller 750/1000 (18/24 eller 75 %) rent guld. Nyare guldsmycken kan också ha den lägre guldhalten 14 karat, och stämplas då ”14K” eller ”585” (58,5% guld).

Vad är guld 585?

585 eller 14 karat Sedan år 1988 är det tillåtet att skapa guldsmycken med en lägre guldhalt på 14 karat, vilket innebär 58,5%. Smycken med 14 karat har antingen stämpeln 14K eller 585.

Vad betyder Guldstämplar?

Guldstämplar sitter ofta på smycken av guld för att indikera vem som är tillverkaren och vilken karat guldet har. Guldstämplar ska enligt lag finnas på allt guld som väger mer än ett gram.

Vad är en kattfot?

Den vanligaste och mest välkända stämpeln som de flesta känner igen är kattfoten. Det är en kontrollstämpel som ska garantera halten av guld, silver eller tenn. Den stämplingen kom till 1752 i Sverige och är än idag ett kännetecken för att se om ett föremål är av silver eller guld.

Vilken nummer har guld?

Guld
Nummer 79 Tecken Au Grupp 11 Period 6 Block d
Densitet19,3 g/cm3
AggregationstillståndFast
Smältpunkt1 337,,18 °C)
Kokpunkt3081 K (2808 °C)

Vad får man för guld?

Vi betalar från:
Guld
22K350 kr/g
21K330 kr/g
18K280 kr/g
14K220 kr/g

Relaterade inlägg: