Vad betyder ärendet utgår?

Innehållsförteckning

Vad betyder ärendet utgår?

Vad betyder ärendet utgår?

Bordläggning innebär att fullmäktige/nämnden skjuter upp beslutet till nästa sammanträde. Under tiden får inte någon ytterligare beredning av ärendet göras. Föredragningslistan innehåller alla de ärenden som ska behandlas på mötet. Kungörelse till fullmäktigesammanträde ska innehålla alla ärendena som ska behandlas.

Vad menas med D?

Vad betyder o? utropsord: å!, oj!, ack!

Vad är Tjänstemannaberedning?

Tjänstemannaberedning: En typ av utredning, ett sätt att förbereda ett ärende innan det går till beslut. Beredningen kan göras av tjänstemän som tar fram fakta i ärendet och inhämtar synpunkter från andra verksamheter.

Vad är en snutt?

Snutt betyder ungefär detsamma som bit.

Är Apel en?

Apel är ett medelstort träd med grova utbredda grenar, grova kvistar. Barken är gråbrun och flagar ofta, skotten är aldrig omvandlade till tornar. ... Apel liknar vildapel (M. sylvestris), men den senare har kala långskaftade blad, kala foderblad och små sura frukter med långa skaft.

Relaterade inlägg: