Vad gäller på lastplats?

Innehållsförteckning

Vad gäller på lastplats?

Vad gäller på lastplats?

På en lastplats får man endast lasta eller lossa tungt eller skrymmande gods. HÄR ÄR DET FÖRBJUDET ATT STANNA OCH PARKERA. Slut på taxiplats. Märket anger en plats som är avsedd för vändning av fordon.

Får man köra över Lastplatser?

Fordonsbegränsningar? Lastzoner inrättas för att underlätta för distributionstrafiken. I lastzoner råder parkeringsförbud eller stoppförbud för icke behöriga fordon. Förbudet anges med förbudsmärke och tilläggstavla och gäller alla veckodagar och hela dygnet.

Relaterade inlägg: