Vad är BOPS?

Innehållsförteckning

Vad är BOPS?

Vad är BOPS?

Om brottsoffret är i behov av skyddsåtgärder kontaktar utredaren sektionen för Brottsoffer och personsäkerhet, Bops. Även den som tar upp anmälan, till exempel ingripandepoliser och personal vid polisens kontaktcenter, PKC, kan lämna information om förhöjd risk för våld och hot.

Vad gör man om man blir mordhotad?

Om du har frågor eller upplever att du behöver skydd ska du vända dig till polisen. Anmäl till polisen genom att ringa 114 14 eller besök en polisstation. Är hotet akut ring 112.

Vad menas med Skyddsperson?

Det handlar om personer som anses vara så pass hotade att deras liv är i direkt fara om de inte omedelbart flyttas från den stad och det sammanhang de lever i. - En person som erbjuds sådant skydd kan till exempel vara en så kallad bevisperson.

Vad menas med en Skyddsperson?

Skyddsåtgärderna ska förebygga, förhindra och försvåra ett angrepp. En skyddsåtgärd är information och rådgivning, till exempel att Säkerhetspolisen ger skyddspersonen råd om försiktighetsåtgärder hen kan vidta i vardagen eller informerar Polismyndigheten om att en aktivitet ska genomföras på en viss plats.

Vad är polisens viktigaste uppgifter?

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. I det brottsförebyggande arbetet samarbetar polisen med andra aktörer i samhället exempelvis kommuner, Brottsförebyggande rådet och försäkringsbolag. Polisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Relaterade inlägg: