Vilka sidor kan man lita på?

Innehållsförteckning

Vilka sidor kan man lita på?

Vilka sidor kan man lita på?

Vi hinner inte alltid granska all den information som vi möter dagligen, därför är det viktigt att inte bara vara källkritiskt – utan också ha källor som vi faktiskt kan lita på. I videon syns inslag & artiklar från: Aftonbladet TV, BBC, TV4, Fox News, CNN, Dagens nyheter, NY Times, Svenska dagbladet, ZDF & Expressen.

Varför ska man lita på en källa?

Alla från elever till journalister och författare använder sig av källkritik för att skapa sig en bild av hur verkligheten ser ut i samhället. Idag får vi mycket information från olika källor via internet och då är det viktigt att man använder källkritik för att bedöma om den information man får är trovärdig.

Vad är Källtillit?

Med internets informationsflöden har termer som källkritik kompletterats av källtillit — som innebär att ha förtroende för tillförlitliga källor. ... Medan källkritik handlar om att lita på en enskild artikel eller ett enskilt påstående handlar källtillit om att lita på en aktör på system- och organisationsnivå.

Vad är skillnaden mellan källkritik och Källtillit?

Källkritiken handlar om det enskilda påståendet eller enskild artikel. Källtillit är mer på system- och organisationsnivå, att hitta en tidningsredaktion, en forskningsinstitution, en myndighet man kan lita på. – Källtillit handlar om att ha en rimlig tillit till att det man läser i vissa källor rimligtvis är sant.

Vad innebär källkritisk?

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Vad ska vara med i en källkritik?

För att ta reda på om en källa är trovärdig måste vi systematiskt ställa frågor om källans innehåll, upphov och syfte. Hur ska vi använda källan? Vi måste också utöver detta ta reda på om källan är relevant för vårt syfte.

Vilka är de fem faktorer som bidrar till att göra källor mer tillförlitliga?

Vad gör att vi litar på en källa?

  • källan är saklig.
  • källan är känslosam.
  • källan är transparent i hur den fungerar.
  • du har kunskap om källans motiv och funktion.
  • du har en relation till källan sedan tidigare.
  • du har kunskap om källan och hur den fungerar?

Relaterade inlägg: