Vad händer om man har för lite glykol?

Innehållsförteckning

Vad händer om man har för lite glykol?

Vad händer om man har för lite glykol?

Beror på hur lite glykolblandning du har. Är det väldigt svag blandning är risken stor att kylvätskan fryser, är blandningen lite starkare blir det mer en "propp" och en issörja som kan täppa till kylvattenkanalerna med kokning som följd.

Hur ofta ska man behöva fylla på kylarvätska?

Inför varje vinter ska glykolmängden i kylarvätskan kontrolleras, låt dock motorn vila en timme innan du öppnar locket till kylarvätskans behållare. Annars riskerar du att kokhet vätska sprutar upp från motorn. Fyll sedan på tills nivån överstiger den lägsta markeringen.

Varför glykol?

En gång i tiden började glykol användas för att i första hand förhindra sönderfrysning av vattenkylda motorer. Med tiden har glykolerna utvecklats till att bli produkter med flera olika funktioner än att bara förhindra frysning. Nu för tiden ska glykolerna bland annat förhindra korrosion, frysning och höja kokpunkten.

Hur vet jag vilken glykol jag ska ha?

VAD SKA JAG KÖPA FÖR GLYKOL Titta i instruktionsboken för din bil. Där ska det stå vilken typ av glykol som passar bäst. Har du aluminium i motorn måste du använda en glykol som är anpassad för det. ... Glykoler till motorer som innehåller aluminium får inte innehålla nitriter och/eller aminosyror.

Kan man fylla på kylarvätska?

Kylarvätskan har en egen behållare och där finns ett min-streck som visar lägsta tillåtna nivå av kylarvätska. ... Stegen du ska ta är att köpa rätt kylarvätska eller blanda till rätt kylarvätska och fylla på i behållaren utan att det blir för mycket och sedan skruva på locket igen.

Kan man fylla på för mycket glykol?

Skulle du ha överfyllt och råkar stänga av bilen precis innan termostaten ska öppna dvs när det är som högst tryck i systemet och varmast. så tömmer ofta systemet ut genom locket, problemet att det inte bara kan tömma ut överkottet utan halva systemets vätska följer med ut. Så fyll aldrig över nivån för kall motor.

Varför ska man inte blanda glykol?

För att undvika sammablandning brukar tillverkarna färgsätta dem. Därför blir kylvätskan ofta rostbrun om man blandar röd och grön glykol.

Relaterade inlägg: