Vad är det som är farligt vid en brännskada?

Innehållsförteckning

Vad är det som är farligt vid en brännskada?

Vad är det som är farligt vid en brännskada?

Du kan också få brännskador av elektricitet, strålning eller vissa kemikalier. En ytlig brännskada läker oftast av sig själv, men blir du svårt bränd behöver du få vård på sjukhus. Hur allvarlig skadan är beror bland annat på hur stor del av huden som har skadats, hur djup brännskadan är och var den sitter.

Hur stor brännskada kan man överleva?

Kroppen klarar själv att kompensera för vätskeförlusterna till viss mån men en brännskada på mer än 15-20 % bör behandlas med vätska. Mängden vätska beräknas enligt Parklands-formel, 4 ml x kroppsvikt (kg) x procent brännskadad hud. Ex en 70 kg person med 30 % brännskador ska erhålla 4 x 70 x ml.

Hur länge ska man kyla en brännskada?

Om möjligt ska du omedelbart kyla ned brännskadan genom att spola den i svalt vatten i minst 20 minuter. Detta kan begränsa vävnadsskadan och lindra smärtan.

Varför får man vätskebrist vid brännskada?

Viktiga fakta vid barn med brännskador Barn har större yta per vikt än vuxna. Detta medför att barn snabbare får vätskebrist, men också snabbare blir övervätskade. Barns temperaturreglering fungerar sämre – de kan inte skivra/huttra, vilket medför att de fortare blir nedkylda.

Vad kan orsakerna vara till en ytlig eller djup Delhudsbrännskada?

Om återcirkulationen är ytterst snabb speglar detta en intakt ytlig kärlbädd i läderhud och vanligen en ytlig delhudsskada. Samtidigt observerar man även smärtreaktionen vid beröring. Graden av cirkulationsstörning ökar med djupetdelhudsbrännskadan.

Hur lång tid tar det för ett brännsår att läka?

Ytliga dermala brännskador läker, under optimala förhållanden, inom cirka två veckor och lämnar oftast inga ärr. Dock kan pigmentrubbningar uppstå, framför allt hos patienter med pigmenterad hud. Klåda är vanligt under läkningstiden och kan kvarstå i veckor-månader även efter komplett läkning.

Hur bedöms djupet av en brännskada?

Bedömningen av en brännskada och hur den ska behandlas beror på flera faktorer:

  • Var den sitter. Om du får brännskador i känsliga områden som i ansiktet, på händer eller fötter, på könsorgan eller över stora leder såsom axlar, armbågar, höfter eller knän bör du söka vård för behandling.
  • Hur stor den är. ...
  • Hur djup den är.

Hur bedömer man en brännskada?

BEDÖMNING AV BRÄNNSKADOR

  1. Inspektion - Bedöm färgen och fuktigheten av såren. Ju fuktigare yta desto ytligare skada. ...
  2. Fingertestet - Tryck med ett finger på den skadade huden och släpp sedan snabbt. ...
  3. Nåltestet - Berör såret försiktigt med en vass nål och fråga patienten om det känns vasst eller trubbigt.

Hur lång tid tar det att bli av med solbrännan?

Första gradens brännskada innebär att yttersta lagret av huden har skadats. Det kan uppstå om man exempelvis varit ute i solen för länge. Skadorna kan nästan alltid behandlas hemma och läker oftast inom några dagar till en vecka. Här går vi igenom hur du kan lindra smärtan och när det är dags att söka vård.

Hur lång tid tar det för Brännblåsor att läka?

En brännskada är en skada på huden som beror på kontakt med värme, elektricitet, strålning eller kemikalier. Ytliga skador läker av sig själva inom ungefär två veckor, medan djupa eller mer omfattande brännskador kan kräva sjukhusvård.

Relaterade inlägg: