Är offert fast pris?

Innehållsförteckning

Är offert fast pris?

Är offert fast pris?

En offert ses i regel alltså som ett avtalat pris, och kan avse ett fast pris. Om priset i offerten är att betrakta som en "ungefärlig prisuppgift", så ger det dock hantverkaren rätt till ett pristillägg på upp till 15 % av den originella prisuppgiften.

Vad innebär fast pris utan indexreglering?

eller utan indexreglering Ett fast pris innebär att parterna kommit överens om en klumpsumma som ersättning för samtliga kon- traktsarbeten. Om inte omfattningen av åtagandet ändras (vilket dock i praktiken alltid sker), ändras inte heller priset.

Hur mycket får ett i förväg ungefärligt pris höjs i procent?

Har du fått ett ungefärligt pris får det överstigas med max 15 procent om inte annat framgår av avtalet. Om du accepterar ett löpande pris betalar du ett timpris för de antal timmar som hantverkaren arbetar.

Hur mycket får en faktura avvika?

Vid pristillägg ska konsumenten betala vad som är rimligt i förhållande till den utförda tjänsten (36 § 1 stycket KTjL). Om hantverkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får det nya priset för arbetet inte överskridas med mer än 15 procent förutsatt att det inte föreligger några undantag (36 § 2 stycket KTjL).

Hur mycket får en offert Diffa?

En sådan prisuppgift får normalt inte överskridas med mer än 15 procent (36 § konsumenttjänstlagen).

Får man höja priset på en offert?

Konsumenttjänstlagen är tillämplig. I det fall Byggaren lämnat offert på ett visst virkespris och ni har accepterat offerten har det uppstått ett bindande avtal, och Byggaren får stå för det som alltså avtalats. Har Byggaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får inte priset överskridas med mer än 15%.

Kan de bli bundna av ett ungefärligt pris?

Byggfirman bestred kravet och hävdade att något fast pris inte hade avtalats. ... När firman bedömde vad som skulle göras talade man om för Berit att det var svårt att ge ett pris eftersom man inte visste hur mycket material som krävdes.

Vad är fast pris?

Svar: Fast pris är en ersättningsform som innebär att parterna i förväg har avtalat om vad som ska betalas för kontraktsarbetena. Ett fast pris är bindande och får inte överskridas.

Vad är ett budget pris?

Budgetpris innebär att entreprenören anger ett uppskattat pris för entreprenaden. Ett budgetpris är inte bindande utan får överskridas. En beställare ska informeras när budgetpriset överskrids, men en eventuell miss i informationen medför inte att entreprenören förlorar sin rätt till betalning.

Relaterade inlägg: