Är tjänstledighet för studier semesterlönegrundande?

Innehållsförteckning

Är tjänstledighet för studier semesterlönegrundande?

Är tjänstledighet för studier semesterlönegrundande?

Studieledighet innebär vanligtvis att helt löneavdrag görs och att ledigheten inte är semesterlönegrundande. Viss ledighet för utbildning är semesterlönegrundande enligt semesterlagen (17 § SemL).

Får man jobba någon annanstans när man är tjänstledig?

Enligt den lagen har du rätt till ledighet för att studera. Enligt lagen har du dock ingen rätt att ha tjänstledigt från ditt jobb och samtidigt arbeta för en annan arbetsgivare. ... Din arbetsgivare har dock rätt att inte låta dig arbeta någon annanstans när du är tjänstledig på bemanningsföretaget.

Hur länge kan man vara tjänstledig för studier?

I princip får du vara studielediglänge du behöver. Det ska framgå av din studieplan hur länge utbildningen pågår.

Kan man neka tjänstledighet för studier Handels?

Enligt lagen har du rätt att avbryta studieledigheten och återgå till din tjänst om du väljer att avbryta studierna i förtid. Har studierna pågått ett år eller kortare har du rätt att återgå till din tjänst med två veckors varsel. Har du studerat längre än ett år kan du återgå med fyra veckors varsel.

Får man betalt för studieledighet?

Arbetsgivaren får medge att arbetstagaren under hela eller del av studieledigheten får behålla hela eller viss del av lönen¨. Man kan konstatera att någon som helst rätt till lön under ledigheten inte finns. Det får bli en bedömning från fall till fall, jämför dock med examen eller tentamen och studier i tjänsten.

Får man jobba på ett annat jobb när man är mammaledig?

Du kan söka så många jobb du vill och gå på anställningsintervjuer under din föräldraledighet. Däremot får du inte börja arbeta på en annan arbetsplats utan godkännande av din nuvarande arbetsgivare. ... När du tagit reda på din uppsägningstid kan du säga upp dig och uppsägningstiden löper på under din föräldraledighet.

Har man rätt att gå ner i arbetstid för studier?

Arbetsgivaren får inte neka dig att vara ledig för studier. Men arbetsgivaren har enligt lagen rätt att skjuta upp din ledighet för studier i max sex månader. Det är bra att ge arbetsgivaren god tid att förbereda din ledighet. ... Rätten omfattar den tid du behöver för studierna.

Relaterade inlägg: