När ger man cordarone?

Innehållsförteckning

När ger man cordarone?

När ger man cordarone?

Cordarone är ett antiarytmikum, som sätter ned hjärtats elektriska retbarhet varvid hastig och oregelbunden hjärtverksamhet (arytmier) motverkas. Cordarone används för att behandla svåra störningar av hjärtrytmen och när andra läkemedel ej varit verksamma eller kan användas.

Hur länge finns cordarone kvar i kroppen?

Cordarone bryts ned långsamt och finns därför kvar i kroppen ett tag efter avslutad behandling (individuellt, men upp till flera månader). Det kan därför påverka andra läkemedel även sedan du slutat ta Cordarone. Rådgör med läkare vid osäkerhet.

Vad är hjärtstopp?

Vid ett plötsligt hjärtstopp förlorar hjärtat sin pumpande förmåga, vilket gör att blodcirkulationen omedelbart upphör och kroppens organ drabbas av syrebrist. Den drabbade blir omedelbart medvetslös.

Hur farligt är cordarone?

Ämnesomsättning: Cordarone innehåller jod och kan i några få fall påverka produktionen av ämnesomsättningshormonet (thyroxin). Skulle Du därför märka ökad värmekänsla, oro, trötthet eller frusenhet bör Du kontakta Din läkare. Nervsystem: Cordarone kan av och till ge besvär som skakningar, huvudvärk och yrsel.

Hur mycket kostar en ablation?

Kostnaden för ett ingrepp har beräknats till cirka 85 000 kronor, inklusive undersökningar och 2–4 dagars sjukhusvård. För att uppnå avsedd effekt kan ingreppet behöva göras om.

Är metoprolol betablockerare?

Metoprololsuccinat, som är det verksamma ämnet i Metoprolol Sandoz, blockerar vissa betareceptorer i kroppen, särskilt de betareceptorer som finns i hjärtat (selektiv betablockerare). Metoprolol Sandoz används vid följande tillstånd: högt blodtryck. kärlkramp (angina pectoris)

Relaterade inlägg: