Vad gör cellkärnan i Djurcellen?

Innehållsförteckning

Vad gör cellkärnan i Djurcellen?

Vad gör cellkärnan i Djurcellen?

I mitten av djurcellens cellkärna är DNA:et samlat. En cell består även av mitokondrier, ribosomer och en cellkärna som styr cellens funktioner. ... I cellkärnan ligger cellens DNA packat. DNA kodar för de mallar som produceras i cellkärnan.

Vad är kroppens minsta fungerande enhet redogör för enhetens uppbyggnad och funktion?

Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten". Vissa organismer, till exempel bakterier, består av endast en cell vardera. Andra organismer, till exempel människor, består av flera miljarder celler vardera.

Vad är en slemhinna?

Slemhinna, även kallat mukosa efter latinets tunica mucosa, är den yta som täcker många av de hålrum som finns i en människas kropp. Slemhinnor finns i munnen, ögonen, näsa, lungor, mage, tarmar och könsorgan. Slemhinnan är en speciell hinna vars körtlar producerar slem.

Vad är en bindväv?

Bindväv är en vävnad vars uppgift är att ge stadga åt och hålla ihop kroppens organ och vävnader. Den består av celler, fibrer och mellansubstans som binder rikligt med vatten. Bindvävens fibrer är proteiner (äggviteämnen), vars struktur bestäms av de ärftliga faktorer, gener, som man ärver av sina föräldrar.

Vilka är kroppens största och minsta cell?

Cellen är kroppens minsta beståndsdel. Kroppen har ca 200 olika celltyper, där äggcellen är den största 0,25 mm. Den minsta cellen är 0,004 mm. ... En cell består av c:a 75 - 80 % vatten, resten är proteiner - fett - salter - socker och arvsmassa.

Relaterade inlägg: