Hur gör bina honung?

Innehållsförteckning

Hur gör bina honung?

Hur gör bina honung?

För att göra ett gram honung måste ett bi flyga till 50 000 blommor för att skaffa nektar. Det tar ungefär 5 dagar. När binas saliv blandas med nektarn bildas honung. Ett bisamhälle i Sverige ger i genomsnitt 30 kilo honung per år.

Hur man gör honung?

Bin hämtar nektar som finns i blommor. Nektarn omvandlar de sedan till honung som de lagrar i vaxkakor inne i bikupan. När bina sätter ett vaxlock över kakan är honungen mogen att skördas.

Hur omvandlas nektar till honung?

Honung tillverkas av nektar inhämtade från naturen. Genom fodersaftkörtlar som producerar enzymer omvandlar bina nektar till honung (rörsocker till frukt- och druvsocker) - Av 3 kg inhämtad nektar producerar bina 1 kg honung.

Var bevaras biets arvsmassa?

Enbart den i Europa dominerande biarten Apis mellifera finns i åtminstone 25 varianter, av vilka flera hotas av utrotning. För att upprätthålla mångfalden grundas Europas första genbank för honungsbin. Den genetiska mångfalden är en viktig förutsättning för arternas överlevnad.

Hur klarar bina vintern?

Vad gör bina under vintern? Under vintern sitter bina tätt tillsammans som i en boll, det kallas vinterklot. Drottningen sitter i mitten och arbetsbina roterar för att turas om att sitta ytterst. ... För att hålla värmen äter bina fodret eller honungen för att få energi till att värma sig.

Hur gör man fast honung?

Förr eller senare bildas kristaller i honungen och den får fast konsistens. Hög druvsockerhalt påskyndar den här naturliga processen. En tumregel är: Ljusa honungssorter har hög druvsockerhalt och kristalliserar snabbt. Mörka honungssorter har hög andel fruktsocker och kristalliserar långsamt.

Relaterade inlägg: