Vad betyder förkortningar på engelska?

Innehållsförteckning

Vad betyder förkortningar på engelska?

Vad betyder förkortningar på engelska?

En särskild form av förkortning är en akronym (acronym). Vad som skiljer akronymer från vanliga förkortningar är att de bildar ord av initialer från flera ord som ingår i ett namn snarare än en språklig fras.

Vad är FSN?

Fysiksektionens studienämnd – FSNär den nämnd inom sektionen som ansvarar för studiebevakningen. Syftet med arbetet är att programmen Teknisk Fysik och Teknisk Matematik på KTH ska ha högklassig utbildning och undervisningsmiljö samt ha gott anseende.

Vad är SPG?

SPG-stimulering vid behandlingsresistent klusterhuvudvärk Stimulering av det parasympatiska Ganglion Sphenopalatinum minskar intensiteten i smärtan och antalet huvudvärksattacker. Metoden har en god säkerhetsprofil med för patienten acceptabla risker och postoperativa obehag.

Vad betyder Sjd?

Parkinsons sjukdom är en nervsjukdom som gör att hjärnan får svårt att kontrollera nervsignalerna som styr dina rörelser. Sjukdomen börjar oftast efter 55 års ålder.

Vad menas med N A?

N/A – Not available/Not applicable.

Vad betyder IE på engelska?

i.e. adv. d.v.s., dvs adv. ex.: "snabbt", "lyckligt".

Vad menas med DD?

DD – en dagstidning, se Dala-Demokraten. DD – ett format för ljudöverföring, se Dolby Digital. DD – en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag, se Företagsbesiktning. DD – ett varumärke från Aktiebolaget Trav och Galopp, se Dagens Dubbel.

Vad menas med VGD?

Här får du några handfasta tips som kan hjälpa dig att förstå vad de egentligen säger. Nej, VGD betyder inte ”var god dröj” utan är en förkortning för ”vad gör du”, i sms-form.

Vad betyder nått?

Ordet nått, med två t, betyder nåt (haha) helt annat! Meningen "Jag hade äntligen nått fram till mitt mål" är ett exempel på detta. Verbet nå böjs ju så här: nå, nådde, nått.

Vad betyder eg på engelska?

e.g. [förkortning] till exempel {prep.}

Relaterade inlägg: