Hur många bin dör under vintern?

Innehållsförteckning

Hur många bin dör under vintern?

Hur många bin dör under vintern?

Varje vinter dör det en del bin i bikuporna för att de fått slut på mat därinne till exempel. Men i år är det ovanligt många bin som har dött. Biodlarna räknar med att ungefär vart femte bi har dött nu i vinter, för att vintern har varit så kall och lång.

När ska man slunga honung?

Om du inte redan har slungat honung kring midsommar så är dags för den första skörden, om vädret varit bra, bina varit flitiga och inte svärmat. Vänta inte med att slunga men ta inte allt, bina får inte bli utan.

När ska man Invintra bina?

Vinterfoder ges till bisamhället, när draget av nektar och pollen avtar i naturen på hösten. Slutskattning och varroabekämpning kan också ingå i invintringen. Tidpunkten för invintring varierar mellan biodlare och var i landet man befinner sig. Oftast sker invintring under augusti eller september.

Var sover bin på vintern?

Vinter i bigården betyder att bina får vila lite. De är inte ute och flyger, men de sover inte heller. Inne i kupan sitter de nära varandra och håller värmen åt drottningen som sitter i mitten.

Vad händer med bin under vintern?

Senare under hösten slutar drottningen helt att lägga ägg och inga nya bin föds. ... Färre bin i kupan – färre munnar att mätta under vintern. Efter en sista flygtur för att tömma tarmen, kanske i oktober, stannar bina sedan inne i kupan under hela den kalla perioden.

Varför dör bisamhällen?

Det mest kända är varroakvalstret som ger sig på honungsbin. Via varroakvalstret sprids även andra sjukdomar, till exempel ett virus som gör att binas vingar inte utvecklas. Om inte kvalstren bekämpas dör hela bisamhället under inom några få år.

När ska man skatta honung?

Sommaren: Bisamhället växer snabbt och biodlaren måste se till att det blir mer utrymme i bikupan så att alla får plats, annars svärmar bina. Ungefär vid midsommar kan man skörda den första honungen. Det kallas för att skatta.

När Slutskatta honung?

Första steget är att plocka bort skattlådorna – de översta lådorna där de samlar ren honung. Det här är slutskattning, årets sista honungsskörd. När man skattar honung i juni är bina oftast fredliga. De vet att de har gott om tid att fylla på förråden.

När ska man Slutskatta?

Slutskatta är lämpligt att göra när draget är slut, men i tillräckligt god tid för att hinna vinterfodra. 20:e augusti kanske passar bra hos er, jag slutskattade den 9:e juni i år.

När går bina i klot?

Biets år: Vinter och vår Vintern: Nu är det kallt. Bina har krupit ihop tätt tillsammans, som till en boll, detta kallas ett vinterklot. Drottningen sitter i mitten och har cirka 20 grader varmt trots att det kan vara 25 grader kallt ute. Bina turas om att sitta ytterst i klotet.

Relaterade inlägg: