Vad används en diod till?

Innehållsförteckning

Vad används en diod till?

Vad används en diod till?

De används till allt från att skydda komponenter mot felpolarisering (t. ex. kondensatorer) till att göra om växelspänning till likspänning. Dioderna skiljer sig från varandra när det gäller bland annat hur mycket ström de kan släppa igenom (t.

Vad är en diod gjord av?

Dioder kan vara ett elektronrör, men numera är det vanligaste att dioden består av halvledare. En vanlig tillämpning av dioder är likriktning av växelström. Detta görs med en så kallad likriktarbrygga. Bryggan kan antingen vara en helvågslikriktare (Graetz-brygga) eller en halvvågslikriktare.

Vad är Felpolarisering?

Om backspänningen görs tillräckligt hög sker ett så kallat genombrott, och dioden börjar leda ström bra även i backriktningen, men skadas om strömmen inte är kraftigt begränsad. I elektronikkretsar används dioder för att skydda kretsen mot felpolarisering och för att likrikta växelspänning.

Vad är skillnaden mellan en lysdiod och en Fotodiod?

Om man tillverkar en diod med en liten lins precis över PN-övergången får man en fotodiod som är ljuskänslig. Det som ljuset påverkar är resistansen i backriktningen, som minskar ju starkare ljuset är. Fotodioder leder ström lite mer i backriktningen än vanliga dioder, när ljus faller på PN-övergången.

Vilket är diodens största användningsområde?

Typiska användningar är strömförsörjningar med switchläge, mikrovågs- och RF-dämpare, RF-signalkällor och sändtagare. Den här artikeln diskuterar de specialanpassade diodernas roll och funktion.

Hur många Halvledarskikt har en diod?

Tyristorn är en elektronisk komponent uppbyggd av halvledarmaterial som introducerades under 1950-talet. Den har fyra halvledarskikt, benämnda PNPN. Symbolen för tyristorn är den för en diod, men med en extra ingång på sidan som kallas styre eller styrelektrod.

Vilket håll går strömmen i en diod?

Dioden har två anslutningar; Anod och Katod. Ström kan bara flyta från anoden till katoden, inte tvärtom. Anoden skall alltså vara vänd mot den högsta potentialen (”mest plus”) för att dioden skall leda. Den här dioden är ”rätt” vänd, och det flyter alltså ström i kretsen.

Hur fungerar en zenerdiod?

Zenerdioder, med namn efter den amerikanske fysikern Clarence Zener, fungerar som vanliga dioder i framriktningen men har en backspänning som är väldefinierad. Dioden används alltså i backriktningen och man utnyttjar då den så kallade zenerspänningen. Det är den spänning vid vilken genombrott sker.

Vad gör en Fotodiod?

Fotodioder genererar ett strömflöde genom att absorbera ljus. Det finns två typer – se figur 1. Den första sorten är en s.k. fotoelektrisk (dvs. en solcell), som producerar ström när det faller ljus på den.

Relaterade inlägg: