Vad betyder AFS 2007 12?

Innehållsförteckning

Vad betyder AFS 2007 12?

Vad betyder AFS 2007 12?

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) är ett komplement till arbetsmiljölagen som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.

Vilken paragraf i AFS 1999 3 anger vad en arbetsmiljöplan ska innehålla?

12 a § Arbetsmiljöplanen ska alltid innehålla vad som anges i A och B nedan. När de arbeten som anges i C nedan är aktuella ska dessutom en beskrivning av förebyggande åtgärder göras i enlighet med vad som anges i C.

Vad är syftet med Arbetsmiljöverkets författningssamling de sk AFS arna?

Föreskrifterna anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.

Vad är Anläggningsjobb?

Anläggningsarbetare förbättrar infrastrukturen och gör snyggt i offentliga miljöer. Anläggningsarbetare arbetar med att bygga vägar, broar, parker, trädgårdar och anläggningar av olika slag. Arbetsuppgifterna skiljer sig mycket beroende på arbetsområde.

Vad är AFS förkortning för?

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter.

Vilka riktar AFS till?

Föreskrifterna riktar sig till framförallt arbetsgivare, importörer, installatörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Vad räknas som bygg och anläggningsarbete i AFS 1999 3?

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Vad är syftet med Arbetsmiljöverkets författningssamling?

Syftet med Arbetsmiljöverkets författarsamling är att stödja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskrifterna i afs arbetsmiljö gäller i samtliga verksamheter där arbetstagare utför ett arbete åt arbetsgivarens räkning.

Vad räknas som bygg och anläggningsarbete?

Arbeten som räknas till byggnads- och anläggningsarbete Att bygga en villa, ett kontor, en fabrik eller en tunnel. Att renovera genom att måla om, byta vatten- och avloppsstammar eller elinstallationer. Att anlägga en park, schakta för ledningar och vägar eller bygga/underhålla vägar och järnvägsspår.

Relaterade inlägg: