Vilken roll har Diskrimineringsombudsmannen?

Innehållsförteckning

Vilken roll har Diskrimineringsombudsmannen?

Vilken roll har Diskrimineringsombudsmannen?

Vårt uppdrag är att arbeta mot diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Uppdraget är reglerat i lag.

Vilket ansvar har DO när det gäller föräldraledighetslagen?

I lagens 25 § framgår att DO har rätt att föra talan för en enskild individ när det gäller förbudet mot missgynnande som har samband med föräldraledighet. Arbetstagarorganisationer har också en rätt att föra talan för sina medlemmar.

Relaterade inlägg: