Varför ska vissa läkemedel tas ur originalförpackningen?

Varför ska vissa läkemedel tas ur originalförpackningen?

Varför ska vissa läkemedel tas ur originalförpackningen?

En del läkemedel ska ligga kvar i sin originalförpackning för att det inte ska exponeras för ljus eller luft (t ex cytostatika). Detsamma kan även gälla vid tillfälliga ordinationer t ex antibiotika. Om läkemedel finns i originalförpackning ska det framgå, antingen på ordinationshandling eller signeringslistan.

Vad ska du tänka på om den du vårdar har svårt att svälja sina läkemedel Det finns flera rätta svar?

Prata med din läkare om du har svårt att svälja hela tabletter. Ibland finns läkemedlet i någon annan form som är lättare att svälja. Du kan fråga på ett apotek om tabletterna kan delas, tuggas eller krossas.

Varför är det viktigt att alltid kontrollera Signeringslistan för läkemedel innan du ger administrerar insulin till patienten?

Du ska alltid kontrollera signeringslistan innan du ger läkemedel så att ingen annan redan gett läkemedel. När patienten tagit sina läkemedel ska du signera med dina initialer. Om patienten inte tar läkemedlen vid ditt överlämnande finns fem siffror som kan användas tillsammans med din signatur.

Varför ska man överlämna läkemedlet i patientens lägenhet och inte i allmänna utrymmen på ett vård och omsorgsboende?

Den som iordningställer ett läkemedel ska göra en rimlighetsbedömning av såväl den ordinerade som den iordningställda dosen! ... Rutinen ska normalt vara att läkemedel ska iordningställas, överlämnas/administreras i den enskildes bostad.

Vad ska du tänka på om den du vårdar har svårt att svälja sina läkemedel?

Har personen svårt att svälja kan det vara bra att ge något trögflytande. Om den enskilda inte vill ta sitt läkemedel dokumentera detta i Safe-Doc och meddela sjuksköterska. Krossa aldrig läkemedel utan att du först pratat med sjuksköterskan. Många läkemedel får inte krossas.

Vad gör du om den du vårdar inte vill ta sina läkemedel i första hand?

Har personen svårt att svälja kan det vara bra att ge något trögflytande. Om den enskilda inte vill ta sitt läkemedel dokumentera detta i Safe-Doc och meddela sjuksköterska. Krossa aldrig läkemedel utan att du först pratat med sjuksköterskan. Många läkemedel får inte krossas.

Vad är viktigt att tänka på innan du ger läkemedel vid behov?

Vid all läkemedelshantering är handhygienen mycket viktig och basala hygienrutiner gäller. Ta därför för vana att tvätta händerna noggrant både före och efter det att du hanterat läkemedel. Alla läkemedel ska förvaras inlåsta i särskilt skåp så att obehöriga inte kan komma åt dem. Det gäller även flytande läkemedel.

Vilka typer av läkemedel finns i ändtarmen?

  • Läkemedel finns i många olika former: Läkemedel som du tar genom munnen, till exempel tabletter, kapslar och flytande former som suspensioner och lösningar. Läkemedel som du för in i ändtarmen, till exempel stolpiller, så kallade suppositorier. Läkemedel som du för in i slidan, till exempel vagitorier och slidkräm.

Vilka läkemedel kan påverka synen?

  • Uppmärksamheten och förmågan att snabbt bedöma en viss situation kan trubbas av. En del läkemedel kan påverka synen, till exempel kan du se suddigt eller få svårt att fokusera blicken. Dessa biverkningar kan göra det farligt att köra bil eller något annat motorfordon.

Vad är ett naturläkemedel?

  • De ska vara avsedda för egenvård och användas vid tillfälliga och lindriga besvär. Naturläkemedel innehåller en djurdel, bakteriekultur, mineral eller salt som inte är alltför bearbetade. Naturläkemedel ska uppfylla de grundläggande kraven som gäller för läkemedel.

Hur ska ett läkemedel få säljas i Sverige?

  • Läkemedel är ämnen som kan användas för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. För att ett läkemedel ska få säljas i Sverige måste det vara godkänt av det svenska eller det europeiska läkemedelsverket.

Relaterade inlägg: