Vad menas med ackumulerat resultat?

Innehållsförteckning

Vad menas med ackumulerat resultat?

Vad menas med ackumulerat resultat?

Kolumnen Ackumulerat visar en summering av alla månader som ingår i den valda perioden. På raden Beräknat resultat, kan du se skillnaden mellan alla intäkter och kostnader. Om det finns bokförda resultatsiffror för året, kommer dessa att visas på en separat rad som kallas Bokfört resultat.

Vad betyder förfärdiga?

Förfärdiga betyder ungefär detsamma som tillverka.

Vad är anhopning?

Anhopning betyder ungefär detsamma som stockning.

Relaterade inlägg: