Vad betyder ABC på brandsläckare?

Innehållsförteckning

Vad betyder ABC på brandsläckare?

Vad betyder ABC på brandsläckare?

Pulversläckare finns klassade för olika typer av bränder, till exempel ABC. Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand 6kg pulversläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt SS EN 3-7 och helst med en hög effektivitetsklass, till exempel 43A 233B C eller högre.

Vilken brandsläckare släcker vad?

A är den vanligast förekommande klassen eftersom den riktar sig mot bränder i fasta material, såsom tyger, papper, trä och plast. För bränder i vätskor finns släckare med beteckningen B, för gasbränder, C, bränder i metall, och F-klassen är bäst lämpade i köksmiljöer för att släcka bränder i matfett och oljor.

Hur stor brandsläckare behövs?

Vi rekommenderar pulversläckare på minst sex kilo. Ha brandsläckaren synlig, där du lätt kommer åt den. Bor du i flervåningshus rekommenderar vi att du har minst en släckare per våningsplan. Godkänd europeisk standard för pulversläckare är SS EN 3.

Vad är det för pulver i pulversläckare?

Den släckande beståndsdelen i pulver är huvudsakligen ammoniumvätefosfat. Pulver baserade på ammoniumfosfat släcker A-, B- och C-bränder. Tidigare baserades det även på natriumvätekarbonat och kaliumvätekarbonat. Men eftersom sådant pulver endast släcker B- och C-bränder har det minskat i betydelse.

Hur vet man om brandsläckaren är ok?

Det finns en risk att pulvret klumpar ihop sig i botten. Det åtgärdar du genom att vända på brandsläckaren 1–4 ggr/år. Det kan också hända att den tappar trycket, så håll koll på den lilla mätaren då och då – pilen ska stå på grönt.

Vad består en pulversläckare av?

Pulversläckare. Klass ABC eller klass BC. Pulver är det mest effektiva släckmedlet räknat per vikt. Det kyler branden genom tillförsel av något slags salt av en positiv natrium-, kalium- eller kalciumjon tillsammans med en negativ klorid-, (väte)fosfat-, (väte)karbonat- eller sulfatjon.

Vad släcker skumsläckare?

Släckmedlet i en skumsläckare består huvudsakligen av vatten och är därför relativt lätt att sanera. Det gör att det lämpar sig för släckning av bränder i bland annat kulturmiljöer. Den är bra vid användning mot bränder i fibröst materiel typ trä, papper, textilier samt brännbara vätskor som olja, bensin och diesel.

Vad bör en brandsläckare helst innehålla när man hanterar farligt gods?

Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper, d.v.s. för brand i trä, vätskor och gaser. Släckaren kan även användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna är köldbeständiga och kan vara placerade utomhus även vintertid.

Vad ska man ha för brandsläckare i hemmet?

Vi rekommenderar att du har en pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt, då kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Hur ofta ska en brandsläckare Besiktas?

En verkstadsgenomgång ska utföras vart 5 år för vätskesläckare och vart 10 år för pulver - och koldioxidsläckare enligt SS 3656.

Relaterade inlägg: