När används Aida modellen?

Innehållsförteckning

När används Aida modellen?

När används Aida modellen?

AIDA-modellen är en minnesregel inom marknadsföring och är till för att utforma reklam i olika former: A-Attention (Väcka kundens uppmärksamhet). I-Interest (Göra kunden intresserad). D-Desire(Se till så att kunden får en önskan).

Vem kom på Aida modellen?

AIDA modellen utvecklads i slutet av 1800-talet av den amerikanske affärsmannen Elmo Lewis. Syftet med modellen när den först skapades var att öka interaktionen mellan försäljare och kund gällande en viss produkt.

Relaterade inlägg: